varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

Baksida som blir framsida

10 mars 2015Hamn- och gatuförvaltningen

Med ny gatubeläggning, planteringar, ny belysning och sittplatser kommer Norrgatan att bli trevligare att besöka. I denna vecka startar ombyggnationen av gatan. Arbetet med ny gatubeläggning är ett riktigt hantverk där varje sten läggs för hand.

- Gatan får en trevligare utformning för att skapa bättre förutsättningar för affärer, restauranger, fastighetsägare och boende. I samband med ombyggnationen görs gatan om till gångfartsområde där fordon får ta sig fram på de gåendes villkor, säger projektledare Kristina Törnström.


Utvecklingen av Norrgatan bidrar till att utveckla de norra stadsdelarna. Kulturhuset Komedianten och resecentrum är viktiga närbelägna målpunkter som ska kopplas ihop med stadskärnan.


Vad händer under byggtiden?

Byggnationen kommer att genomföras i två etapper. Första etappen, Kungsgatan-Drottninggatan, pågår fram till och med 25 juni. Andra etappen från 24 augusti blir Västra Vallgatan-Kungsgatan. Projektet beräknas vara klart i slutet av november 2015. Ombyggnationen görs av Hamn- och gatuförvaltningen i egen regi med hjälp av entreprenörer.


Den del av gatan som byggs om stängs av för genomfartstrafik under byggnationen men är öppen för fotgängare. Trafiken leds istället via Engelbrektsgatan och Kyrkogatan. Under hela sommaren kommer gatan att vara öppen för trafik.


Tillsammans med ombyggnationen av Västra Vallgatan som startar i april kommer Norrgatans förnyelse bidra till att Varbergs stadskärna blir mer attraktiv och mer tillgänglig för fotgängare.


Projekt Norrgatan


/ Hamn- och gatuförvaltningen