Sök

Årsrapport socialförvaltningen 2013

14 april 2014Socialförvaltningen

Nu finns socialförvaltningens kvalitetsbokslut för 2013 samlat i en årsrapport. Årsrapporten är en uppföljning och en redovisning till kommuninvånarna av resultat och kvalitet.