varningsikon

2021-07-16

Information med anledning av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

2018-02-01

Arkitekter valda för att utveckla den nya stationen

Okidoki och 02 Landskap har gått vidare i det parallella arkitektuppdraget för den nya stationen och stationsområdet i Varberg.

Arkitektförslag för den nya stationen

Illustration: Okidoki

Jernhusen, ett statligt bolag, är beställare av den nya stationsbyggnaden och stationsområdet och bjöd in höstas in två arkitektkontor till ett parallellt uppdrag för att ta fram förslag på utformning.

Nu har Jernhusen valt att gå vidare med arkitektteamet Okidoki och 02 Landskap, vars förslag nu ligger till grund för den fortsatta utvecklingen av området.

- Arkitekterna har tagit fasta på att Varbergs nya station ska vara en välkomnande mötesplats för både resenärer och besökare. Förslaget visar på en hög kvalitet vad gäller arkitektur, gestaltning och inte minst stort fokus på resenärernas behov, säger Hans Waldén, affärsutvecklare Jernhusen.

- Okidoki och 02 Landskap har i sitt förslag visat hur stationsområdet kan bli en del av den befintliga staden, med god förståelse för det växande Varberg. De har också tagit hänsyn till stationens unika läge med närheten till havet, säger Karin Sjödin landskapsarkitekt, Varbergs kommun.

Läs mer om stationen och projekt Varbergstunneln.