Sök

2019-03-12

Alar tas ner på Östra Långgatan

Varbergs kommun kommer nu i veckan att ta ned 17 stycken alar längs Östra Långgatan, mellan Magasinsgatan och G:a Kyrkbacken.

Flertalet av gråalarna har stamskador och rötangrepp. Svarta sår på trädens stammar tyder på att de även är angripna av en algsvamp som sprider sig aktivt och i det här fallet angriper alar.

Utöver trädens skick så har rötterna trängt upp i körbana och gång- och cykelbanan samt tagit sig fram till angränsande fastigheter, vilket beror på att träden från början inte planterades i anpassade växtbäddar. Träden har därmed inte de förutsättningar som de behöver.

Tanken är att när tunneln är färdigbyggd, och exempelvis busstrafiken leds om igen, kommer körbanan att kunna anpassas för att ge plats för nya träd i bättre anpassade växtbäddar.