varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

Nyhetsarkiv


 • Överförmyndarförvaltningen har tillfälligt stängt för besök
  Överförmyndarförvaltningen har tillfälligt stängt för besök på grund av sjukdom.

 • Ökad smittspridning i Halland
  Smittskyddsenheten, Region Halland ser en oroande ökning av antalet positiva fall av covid-19 i länet och betonar nu vikten av att vi alla följer de råd och rekommendationer som finns på plats för att minska smittspridningen. Från och med idag inför Region Hallands smittskyddsenhet dessutom en lokal rekommendation om att engångsmunskydd ska användas i situationer där nära kontakt under längre tid i inomhusmiljö inte går att undvika.

 • Fjärr- och distansundervisning efter sportlovet

  Smittspridningen av covid-19 är fortsatt hög i Halland. För att minska risken för smittspridning efter lovet har Varbergs kommun beslutat om distansundervisning under vecka 9 för elever i årskurs 7-9 och gymnasiet.

 • Alla parter är överens - stationen ska byggas
  Idag togs ett avgörande steg för att förverkliga en tågstation i Värö: kommunstyrelsens arbetsutskott godkände en avsiktsförklaring som ska tecknas mellan de parter som ska genomföra projektet.
  - Jag är väldigt glad över detta! Ett stopp i Väröbacka betyder otroligt mycket för både Varbergs och Hallands utveckling, säger kommunstyrelsens ordförande Ann-Charlotte Stenkil (M).


 • Sjöaremossens isbana öppnar för allmänhetens åkning under sportlovet
  Under sportlovsveckan gör Varbergs kommun ett nytt försök att öppna upp för allmänhetens åkning på Sjöaremossens isbana.

 • Pandemianpassningar inom kultur och fritid förlängs
  Under torsdagen meddelade regeringen att de fortsatt uppmanar kommuner att hålla stängt verksamhet som allmänheten har tillträde till och som inte är nödvändig. Detta gäller till och med 7 mars. Varbergs kommun kommer därför att hålla fast vid nuvarande anpassningar.

 • Ett lite annorlunda sportlov
  Årets sportlov blir lite annorlunda på grund av corona-pandemin. Vi kan inte träffas som vanligt och måste fortsätta hålla fysiskt avstånd till varandra. Men det går ändå bra att till exempel delta i Frilufts-Fridas friska skattjakt eller vara med på en digital bokfika.

 • Nytt särskilt boende stimulerar sinnen och minnen
  Första mars öppnar Midsommargården, ett nytt särskilt boende i Träslöv. Det är en satsning på framtidens vård och omsorg för personer med demenssjukdom. Här är boendemiljön utformad på ett unikt sätt för att stimulera både sinnen och minnen.

 • Förslag till ny skolorganisation klar
  Under ett år har förskole- och grundskoleförvaltningen arbetat med uppdraget att utreda och lämna förslag på en ny skolorganisation för Varbergs kommun. Nu är utredningen klar och ska behandlas av förskole- och grundskolenämnden i mars.

 • Eleverna i årskurs 7-9 fortsätter med kombinerad fjärr- och närundervisning
  I samråd med Smittskyddsläkaren i Halland har förskole- och grundskoleförvaltningen beslutat om en förlängning av den kombinerade fjärr- och distansundervisningen för elever i årskurs 7-9. Förlängningen kommer att sträcka sig två veckor efter sportlovet fram till vecka 11.

 • Nu bjuder vi in dig till året som gått
  2020. Ett historiskt år. Vi lärde oss att inte kramas, arbeta med skyddskläder och utan, träffa våra kollegor online och mycket, mycket mer - som vi helst hade sluppit. Men framförallt lärde vi oss att ensam inte är stark. Välkomna in i Coronaarkivet, en plats där vi samlat ihop verkligheten. Verkligheten var och är tuff, jobbig och skoningslös. Men kolla, vad mycket bra och fint som kan födas ur en kris!


 • Varbergs kommuns rutiner vid vaccination av chefer
  I media skrivs om chefer som gått före i kön vid vaccination mot covid-19. I Varbergs kommun är vi noga med att det bara är chefer, som jobbar inom vården, som vaccineras och i slutet av en vaccinationsdag kan bli aktuella för att ta emot överblivna doser.

 • Kultur- och fritidschef Katarina Sundberg går vidare mot nya utmaningar
  Katarina Sundberg, som under våren också varit vaccinsamordnare i Varbergs kommun, tackar för sig efter 2,5 år som chef för kultur- och fritidsförvaltningen.

 • Följ kommunfullmäktige i direktsändning
  Tisdagen 16 februari klockan 18.00 sammanträder kommunfullmäktige. Du har möjlighet att följa sammanträdet direkt via vår webb-tv

 • Bidragsbestämmelser ses över för att möta framtidens föreningsliv
  Kultur- och fritidsnämnden har gett kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att utreda kommunens bidragsbestämmelser. Syftet är att se över bidragen så att de fördelas så jämlikt som möjligt. Inom kort påbörjas en enkätdialog med föreningarna.

 • Kommunens vaccinsamordnare:
  -Jag har aldrig varit med om en sådan total uppslutning

  Den 10 december blev kultur-och fritidschefen Katarina Sundberg kommunens vaccinsamordnare. Hon tvekade inte att axla rollen.
  - Just nu går vaccineringen före allt annat. Så viktigt är det, säger hon.
  I Varberg har nu alla som bor på särskilda boenden fått sin andra dos.


 • Vill du komma på informationsmöte om att starta en samtalsgrupp?
  Anhörigstödet bjuder in dig, som är förälder till barn eller ungdom med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning till ett informationsmöte om möjligheten att starta en samtalsgrupp.

 • Säkerhet på isen

  Nu när isen har lagt sig på våra sjöar och mindre vattendrag kan det vara härligt att ta sig en tur på skridskorna. Men glöm inte säkerheten.

 • Ung i Varberg startar digital mötesplats på Discord
  I pandemins fotspår skapas nya sätt att hålla kontakten med varandra. Nu har Ung i Varberg startat en digital mötesplats för ungdomarna i kommunen.

 • Personaldirektör Kristina Taremark tackar för sig
  Efter drygt åtta år i Varbergs kommun väljer nu personaldirektör Kristina Taremark att gå vidare mot nya utmaningar.

 • Dags att söka feriearbete inför sommaren 2021
  Varbergs kommun erbjuder dig som går i årskurs 1 eller 2 på gymnasiet möjligheten att feriejobba i kommunen. Du kan söka feriearbete inom många olika yrkesområden.

 • Från järnväg till vad då?
  När Varbergstunneln är klar cirka år 2025 ska järnvägsspåren genom Varberg tas bort. Men vad ska hända med spårområdet sedan?

 • Varbergs kommun återupptar fritidsaktiviteter för gymnasieungdomar
  Den 4 februari meddelade regeringen att de fortsatt uppmanar kommuner att hålla stängt verksamhet som allmänheten har tillträde till och som inte är nödvändig. Men nu undantas även idrotts-, fritids-, och kulturaktiviteter riktade till gymnasieungdomar. Varbergs kommun kommer att återuppta aktiviteter för denna grupp successivt från och med måndag 8 februari.

 • Kommentar till IVOs rapport om äldreboenden
  IVO, Inspektionen för vård och omsorg, har i en nationell tillsyn granskat den medicinska vården och behandlingen på särskilt boende, under Corona-pandemin. Även Varbergs kommun har granskats och IVO har funnit brister kopplat till den medicinska vården och journalföringen. Socialförvaltningen har kommenterat IVOs rapport och det fortsatta arbetet.

 • Mötesplats Rosenfred blir nytt nav för kultur- och fritidsaktiviteter
  När smittläget tillåter ska annexet på Rosenfredskolan bli en ny knutpunkt för kultur- och fritidsaktiviteter för alla åldrar. Genom att lokalerna används smartare ska de komma fler till del. Förändringen ska också bidra till att nya grupper möts.

 • Arena Varberg blir vaccinationslokal
  Nu är det klart att Arena Varberg kommer att tillhandahålla lokaler för Region Hallands vaccinationsinsats från den 1 mars.

 • Dags att ansöka om socialnämndens föreningsbidrag
  Socialnämnden ger årligen bidrag till föreningar som kompletterar socialnämndens verksamhet. Beslut har fattats om en förändring av bidragsår, till att gälla kalenderår. Med anledning av det gäller årets ansökan perioden 1 juni 2021 – 31 december 2022. Därefter kommer föreningsbidraget löpa under ett kalenderår.

 • Nyheter i korthet från socialnämnden 28/1
  Månadsrapport och resultat för 2020 finns bland annat att läsa om i korthet från socialnämndens möte den 28 januari.

 • Nytt sätt att kontakta kommunen – via chatt
  Nu finns ett nytt sätt att kommunicera med kommunen. Du kan skriva din fråga i ett snabbmeddelande och få svar omgående. Välkommen att chatta med oss!

 • Ett lite annorlunda sportlov - anmäl en aktivitet till lovprogrammet
  Snart är det vecka 8 och dags för sportlov. I år blir det lite annorlunda med anledning av pandemin. Men om din förening tänkt arrangera något för sportlovslediga barn kan ni som vanligt anmäla den till Varbergs kommuns lovprogram.

 • Lantmäterimyndigheter i unikt samarbete
  I dagarna börjar lantmäterimyndigheterna i Halmstad och Varberg en helt ny form av samarbete för att kunna ta tillvara kompetens och arbeta mer effektivt. Ett samarbete som aldrig tidigare provats i Sverige.

 • Allmänhetens åkning på Sjöaremossens isbana ställs in
  Varbergs kommun har beslutat att ställa in allmänhetens åkning på Sjöaremossens isbana tills vidare. Detta sedan man sett att det inte går att genomföra i enlighet med gällande föreskrifter och allmänna råd.

 • Ett polisingripande har skett på Peder Skrivares skola
  Efter en allvarlig incident i Peder Skrivares lokaler under torsdagen 28 januari, beslutades att alla elever och personal skulle skickas hem och skolan skulle låsas.

 • Idrottsanläggningar öppnar för barn- och ungdomsträning
  I morgon, tisdag den 26 januari öppnar Varbergs kommun upp inomhusanläggningarna för föreningsdriven träning för personer födda 2005 eller senare.

 • Varbergs kommun återupptar fritidsaktiviteter för barn och unga successivt
  Den 21 januari meddelade regeringen att de fortsatt uppmanar kommuner att hålla stängt verksamhet som allmänheten har tillträde till och som inte är nödvändig. Dock undantas nu idrotts-, fritids-, och kulturaktiviteter för barn och unga födda 2005 och senare. Varbergs kommun kommer att återuppta aktiviteter för barn och unga successivt.

 • Nu vaccineras vårdnära medarbetare
  Anna-Lena Sivertsson är sjuksköterskan som under våren 2020 bytte arbetet på Kommunhälsan mot socialförvaltningens verksamheter några dagar i veckan för att lätta på det hårda trycket som så snabbt blev en verklighet på bland annat våra äldreboenden. Nu står hon och sjuksköterskekollegorna i fokus igen.

 • Vi uppmärksammar Förintelsens minnesdag
  Den 27 januari samlas människor över hela världen i en årlig manifestation. Det är den internationella minnesdagen för Förintelsens offer och i år markerar 76 år sedan förintelselägret Auschwitz-Birkenau befriades.

 • Eleverna i årskurs 7-9 återgår till kombinerad fjärr- och närundervisning
  Smittskyddsläkaren i Halland rekommenderar ingen förlängning av generell fjärr- och distansundervisningen för elever i årskurs 7-9 i Halland. Nu börjar planeringen för att återgå till en kombinerad fjärr- och närundervisning med fler verktyg för att minska risken för smittspridning.

 • Glokala Sverige stärker hållbarhetsarbetet
  Varbergs kommun är en av de 37 kommuner och regioner som inför 2021 har antagits till det nationella projektet Glokala Sverige. Projektet handlar om att stärka kunskap och engagemang för Agenda 2030 bland politiker och tjänstepersoner i Sveriges kommuner och regioner.

 • Följ kommunfullmäktige i direktsändning
  Tisdagen 19 januari klockan 18.00 sammanträder kommunfullmäktige. Du har möjlighet att följa sammanträdet direkt via vår webb-tv

 • Kommunala utomhusanläggningar öppnas för allmänhet och föreningar
  Varbergs kommun öppnar upp de kommunala utomhusanläggningarna för allmänhet och föreningar. Framöver kommer även den kommunala ungdomsverksamheten att kunna arrangera vissa aktiviteter utomhus. Detta i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendation och efter dialog med Region Hallands smittskyddsansvariga.

 • Dags att ansöka om plats för foodtrucks
  Intresseanmälan för foodtruck-plats är öppen så vill du vara en del av Varbergs matutbud under 2021 är det dags att göra ansökan.

 • Hon ser sprutan som en räddning 
  Den här dagen har Gerd Augustsson, som så många andra, väntat på i flera månader. Äntligen ska hon få sin första dos vaccin mot covid-19.

 • Västerport: marksaneringen igång
  Nu börjar det hända saker i det gamla färjeläget.
  I fredags startade arbetet med att sanera marken där första etappen av Västerport ska byggas.


 • Biblioteken erbjuder begränsad service
  Nu erbjuder biblioteken i Varbergs kommun begränsad service i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

 • Behöver du sandningsflis mot halkan?
  Det är halt ute och kommunens snöröjning och halkbekämpning är i full gång.

 • Snart dags för vaccination i Varberg
  Smittspridningen av covid-19 når rekordhöga nivåer med ansträngt läge både inom sjukvård och äldreomsorg. Samtidigt drar nu vaccineringen mot covid-19 igång i Varberg. Först på tur är de som bor på äldreboenden med vaccinationsstart redan vecka 2 och veckorna därpå följer hemsjukvårdspatienter, hemtjänstbrukare och kommunens personal i vårdnära arbeten.

 • Elever i årskurs 7-9 inleder vårterminen med distansundervisning
  På grund av det försämrade smittoläget i Halland har smittskyddsläkaren i Halland rekommenderat Varbergs kommun att inleda vårterminen med distansundervisning för årskurs 7-9 under två veckor. Varbergs kommuns förskole- och grundskoleförvaltningen har i dag beslutat att följa rekommendationen som gäller mellan måndagen den 11 januari och fredagen den 22 januari.

 • Munskydd i kollektivtrafiken
  Folkhälsomyndigheten har nu gått ut med rekommendation om att använda munskydd i kollektivtrafiken under vissa tider på dagen. Rekommendationen gäller från och med torsdag den 7 januari. Du som reser ansvarar själv för att ta med munskydd och att ha det på vid ombordstigning, under resan samt vid avstigning.

 • Tack Varberg, för att ni håller ut!
  Gott nytt år - med hopp om ett ljusare 2021

 • Ingen utomhusträning på kommunala anläggningar i Varbergs kommun
  Varbergs kommun kommer, efter samråd med övriga halländska kommuner, inte att öppna för utomhusträning i kommunens anläggningar.

 • Nyheter i korthet från socialnämnden 17/12 2020
  Budget 2021, långtidsplan och redovisning av medarbetarundersökning. Det var några av de frågorna som togs upp på socialnämndens möte.

 • Region och kommun förbereder inför vaccination
  Inom Varbergs kommun och i Region Halland kraftsamlas nu för att vaccinera kommuninvånare och delar av vår personal mot covid-19 under första halvåret 2021. Först ut att vaccineras är omsorgstagare/patienter i kommunal och privat äldreomsorg och den vårdnära personalen.

 • Bibliotek och bad-, is- och idrottsanläggningar stänger
  Fredag 18 december meddelande regeringen att all kommunal verksamhet som inte är nödvändig ska stängas ner till och med 24 januari 2021, detta för att minska spridningen av covid-19. Därför stängs nu kommunens mötesplatser och anläggningar för kultur, idrott och fritid.

 • Över 100 företag i Varberg levererar till tunnelprojektet
  2020 har varit ett turbulent år för många företag med tanke på coronakrisen. I en tid när mycket känns oroligt kan det vara skönt att veta att det finns ett projekt som går enligt plan, och som fungerar som en motor för många företag i kommunen – projekt Varbergstunneln.

 • Medborgarlöfte för ökad trygghet i Varberg
  I en gemensam lägesbild som tagits fram i Varbergs kommun syns att vissa unga har en liberal inställning till droger. Därför har årets medborgarlöfte fokus på det brottsförebyggande arbetet mot droger och ungas trygghet och hälsa.

 • Medley tar över driften av kommunens badanläggningar från årsskiftet
  Från och med 1 januari 2021 är det Medley som ansvarar för driften av Varbergs anläggningar. Medley är en ledande aktör inom bad- och friskvårdsbranschen och driver redan idag ett flertal kommunala badanläggningar, bland annat i Kungsbacka.

 • Beslut i korthet - nämnd 14 december
  Förskole- och grundskolenämnden sammanträdde den 14 december. Här kan du ta del av vilka beslut som togs och korta beskrivningar av ärendena.

 • Budget 2021 och långtidsplan 2022-2025 antagen av förskole- och grundskolenämnden
  Med ledorden ”Vi ska stärka barns och elevers lärande och inspirera dem att uppnå sina drömmar” antog förskole- och grundskolenämnden sin budget för 2021 och långtidsplan 2022-2025 på sammanträdet den 14 december.

 • Konstnärer utsedda för skissuppdrag i Kungsäter
  Under 2021 kommer tre konstverk att uppföras i Rhododendronparken i Kungsäter. Nu har en jury utsett konstnärerna som får skissuppdrag.

 • Varbergs bibliotek erbjuder gratis filmstreamingtjänst till alla med lånekort
  Varbergs bibliotek erbjuder nu strömmande film till sina låntagare genom den digitala tjänsten Cineasterna. I filmkatalogen finns 3000 filmer tillgängliga för dig med lånekort.

 • Mötesplatser och anläggningar håller fortsatt stängt under jul och nyår
  Från 14 december gäller nya nationella råd för att förhindra spridningen av covid-19. Råden lyfter tydligt fram den enskildes skyldighet att vidta försiktighetsåtgärder, men även att företag och organisationer har ett stort ansvar att bedriva sin verksamhet på ett smittsäkert sätt. Med bakgrund i detta fortsätter kommunens mötesplatser och anläggningar att hålla stängt till och med 10 januari 2021.

 • Följ kommunfullmäktige i direktsändning
  Tisdagen 15 december klockan 18.00 sammanträder kommunfullmäktige. Du har möjlighet att följa sammanträdet direkt via vår webb-tv.

 • Visste du att du kan få opartisk och kostnadsfri energirådgivning från din kommun?
  Energi- och klimatrådgivaren ger dig tips på hur du kan minska din energianvändning, gå över till eller öka andelen förnybar energi, sänka dina energikostnader och samtidigt påverka miljön så lite som möjligt.

 • Kommunfullmäktiges sammanträde den 15 december kommer ske på distans
  Med anledning av den ökade smittspridningen av covid-19 och de skärpta råden i Halland har presidiet i kommunfullmäktige, efter dialog med samtliga partier, bestämt att kommunfullmäktiges sammanträde den 15 december ska ske på distans. 

 • Bockstensskolan klara för kvartsfinal i Vi i Femman
  Bockstensskolan 5B har gått vidare i kunskapstävlingen Vi i Femman. Den 21 januari möter de Fjärås Bräckaskolan i en lokal kvartsfinal.
  - Det är väldigt roligt, men också lite chockartat, berättar Agnes Eklöv och Oliver Romero, elever i klass 5B.


 • Länsstyrelsen har sagt sitt om Västerports detaljplan
  Länsstyrelsen ger nu grönt ljus för klimatsäkringen av Västerport samt stadsdelens påverkan på kulturmiljön. De önskar dock förtydliganden på några områden, bland annat när det gäller buller, men begär ingen förnyad granskning.

 • Svar om framtiden för Veddige simhall dröjer något
  Svarstiden för behovsanalysen för Veddige simhall förlängs, eftersom det behövs en bassängtömning för att få fram tillförlitliga uppgifter om renoveringskostnad.

 • Häng med på en digital rundtur på Pingvinen
  Varbergs nya is- och simarena tar form, bit för bit. Nu är flera detaljer på plats och man börjar ana hur det kommer att se ut när det är badklart i september 2021. Häng med på en digital rundtur på byggarbetsplatsen.

 • Norra Västerport – 400 000 m² potential och utmaningar
   Norra Västerport är ett stort utvecklingsområde som – föga förvånande – ligger just norr om Västerport.
  Vad ska hända här? Ett övergripande svar beräknas vara klart våren 2021.


 • Vårt skyddsteam är nominerat till drottningens pris
  Skyddsteamet på socialförvaltningens hälso- och sjukvårdsavdelning har nominerats till drottning Silvias prestigefyllda pris, Queen Silvia nursing award för det bildspråk länk till annan webbplatssom använts i kommunikationen med personer med demens under Corona-pandemin.

 • Tips från Energi- och klimatrådgivningen
  Nu är det jul igen - här kommer några snabba tips.

 • Ny chef för förskole- och grundskoleförvaltningen
  Kommunstyrelsen beslutade i dag, den 24 november, att utse Carina Uvenfeldt till ny chef för förskole- och grundskoleförvaltningen.

 • Nyheter i korthet från socialnämnden 19 november 2020
  Nationell undersökning: ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2020?”

 • Lokala allmänna råd förlängs för att minska smittspridning
  Folkhälsomyndigheten har idag, den 24 november, beslutat om att förlänga de lokala allmänna råden i Halland för att minska smittspridning av covid-19.

 • Skulpturen Bonden och hästen återfunnen
  I somras blev bronsskulpturen Bonden och hästen stulen från sin plats i Pilhagen. Nu har den återfunnits, och överlämnades till Varbergs kommun på måndagen 23 november av varbergshistorikern Peter Börjesson.

 • Samråd tillståndsansökan vattenverksamhet Bua Hamn
  AB Båtfjordens Hamn och Varbergs kommun har för avsikt att gemensamt ansöka om lagligförklaring av och tillstånd till vattenverksamhet enligt 11 kap. miljöbalken för befintliga hamnrelaterade anläggningar i Bua Hamn.

 • Vinterlovet börjar tidigare i år
  Förskole- och grundskoleförvaltningens ledningsgrupp har beslutat att avsluta höstterminen en dag tidigare, detta i samråd med rektorer och övriga halländska kommuner. Förskolorna och grundskolorna stänger fredagen den 18 december.

 • Granskningstiden slut för Västerport
  Den 19 november var sista dagen för att lämna synpunkter på detaljplanen för Västerport, etapp 1. Ett tiotal remissinstanser och två privatpersoner har skickat in yttranden. Länsstyrelsen har bett om extra tid och deras svar beräknas komma i början av december.

 • Alla gallrade konstverk är nu sålda
  Försäljningen av gallrade verk från kommunens konstsamling är nu klar, och alla 65 konstverk har fått nya hem.

 • Konstverket i Bua hamn får en ny chans
  Konstverket ”Petronella dansar”, som stått i Bua hamn sedan 2007, fick stora skador under en storm i våras. Den första bedömningen, där även konstnären Kent Karlsson konsulterades, visade att skadorna var för omfattande för att kunna restaureras. Men där och då startade ett lokalt engagemang för att rädda konstverket.

 • Varbergs kommuns budget för 2021 beslutad
  För ett hållbart Varberg – det är titeln på Alliansens förslag på kommunbudget som klubbades igenom av kommunfullmäktige igår kväll, den 17 november. Bakom allt arbete med budgeten ligger kommunens styrmodell med vision mål och inriktning till grund.

 • Ett steg närmare för nya hamnen och Västerport
  Fem entreprenörer är nu kvalificerade för att delta i den kommande upphandlingen om att bygga ut den nya Farehamnen. Det beslutades vid hamn- och gatunämndens senaste sammanträde.
  Vid samma möte bestämdes också vem som får uppdraget att utföra marksaneringen i etapp 1, Västerport.


 • Följ kommunfullmäktige i direktsändning
  Tisdagen 17 november klockan 9.00 sammanträder kommunfullmäktige. Du har möjlighet att följa sammanträdet direkt via vår webb-tv.

 • Lär dig mer om ventilation
  Energi- och klimatrådgivarna, i samarbete med Energikontoret i Region Halland, erbjuder digital och kostnadsfri föreläsning om ventilation och inneklimat.

 • Beslut i korthet - nämnd 9 november
  Förskole- och grundskolenämnden sammanträdde den 9 november. Här kan du ta del av vilka beslut som togs och korta beskrivningar av ärendena.

 • Besöksvärd i Varberg direkt
  Kommunens kontaktcenter Varberg direkt kommer att ha en besöksvärd som tar emot besökare i entrén och ser till att det inte är för många personer samtidigt i lokalen.

 • Högt deltagande i kommunens medarbetarundersökning
  Fler medarbetare än tidigare har deltagit och en positiv utveckling syns på flera områden, men det finns också utmaningar att jobba vidare med. Så kan resultatet från kommunens medarbetarundersökning 2020 sammanfattas.

 • Avråder från besök på äldreboenden
  Socialförvaltningen avråder för närvarande från besök på våra äldreboenden, på grund av smittspridning.

 • Skärpta råd för Halland - vad gäller för föreningar som bokat kommunens idrottsanläggningar?
  För att begränsa smittspridningen av covid-19 gäller till och med 2020-11-24 lokala allmänna råd i Halland. Varbergs kommun har som en följd av det stängt sina idrottsanläggningar. Detta gäller om din förening har en bokning i någon av anläggningarna.

 • Så ställer vi om för att minska smittspridning
  Bibliotekens tjänster begränsas, öppen förskoleverksamhet stänger och kommunalt arrangerade fritidsaktiviteter stängs eller görs digitala. Det är några av åtgärderna Varbergs kommun genomför för att hejda spridningen av covid-19 i länet.

 • Skärpta råd för Halland – uppdateringar kommer inom kort
  För att begränsa smittspridningen av covid-19 gäller till och med 2020-11-24 lokala allmänna råd i Halland. Varbergs kommun arbetar just nu för att anpassa verksamheten till situationen och vi kommer att uppdatera informationen här på varberg.se så snart som möjligt.

 • Hallands bästa skolrestaurang finns i Varberg
  Då var det dags igen! En av kommunens skolrestauranger har utsetts till Hallands bästa skolrestaurang av Hallands MatAkademi. Det är tredje gången priset hamnar i Varberg och i år gick det till Lindbergs skola.

 • Konstsatsning till Rhododendronparken i Kungsäter
  Under 2021 kommer tre konstverk att uppföras i Rhododendronparken i Kungsäter, det beslutade kultur- och fritidsnämnden den 22 oktober. Nu söker kommunen efter konstnärer som är intresserade av uppdragen.

 • Kommundirektör och förvaltningschef besökte Barnabro förskola och Trönningeskolan F-3
  Kommundirektör Carl Bartler och tillförordnad förvaltningschef på förskole- och grundskoleförvaltningen Ing-Marie Rundwall gjorde under höstlovet besök på Barnabro förskola och F-3 på Trönninge skola. De stora samtalsämnena för besöken var frågor kring coronapandemin, framtiden och medarbetarnas upplevelser. Självklart fanns det även tid för lek med barnen!

 • Trygghetsteamet övergår till Varbergs kommun
  Från den förste november går trygghetsteamet över från Räddningstjänsten till Varbergs kommun.

 • Nu har den fördjupade översiktsplanen för Rolfstorp och Skällinge antagits
  Den 20 oktober 2020 antog Kommunfullmäktige den fördjupade översiktsplanen för Rolfstorp och Skällinge

 • Lär mer om det växande Varberg i ny utställning!
  Att Varberg växer känner de allra flesta till. Men på vilket sätt växer kommunen? Och vilka projekt är på gång just nu? Nu kan du få svar i den nya permanenta utställningen i Kulturhuset Komediantens entré- och kafédel.

 • Kostnadsfri influensavaccinering till alla anställda i Varbergs kommun
  Igår, tisdag 27 oktober, fattade kommunstyrelsen beslut om att erbjuda alla anställda i Varbergs kommun kostnadsfri vaccination mot säsongsinfluensan.

 • Ny gångväg till stationen
  Arbetena med betongtunneln är i full gång och inom kort flyttar gångpassagen till och från stationen en bit norrut. Var gärna ute i god tid när du ska resa.

 • Nyheter i korthet från socialnämnden 22/10
  Månadsrapport och avtal med Räddningstjänsten väst om larmmottagning.

 • Varbergs kommuns kommunikatörer har chans att vinna priset Megafonen 2020 – årets kommunikatör 
  Bland 8 utvalda nomineringar hittar vi gruppen Team ABW som består av Varbergs kommunorganisations samlade kommunikatörer. De är nominerade till priset Årets kommunikatör 2020 för sitt arbete med att hålla medarbetare, invånare och besökare informerade om coronaläget under våren.

 • Dags för förnyad granskning av Västerport
  Idag har byggnadsnämnden beslutat om förnyad granskning av detaljplanen för Västerport, etapp 1. Flera utredningar är fördjupade och kompletterade, bland annat om den viktiga frågan om klimatanpassning.
  Förslaget finns utställt på Kulturhuset Komedianten från och med den 23 oktober till den 19 november.


 • Inställt nyårsfirande
  Det gemensamma nyårsfirandet som tidigare arrangerats på Varbergs torg, är i år inställt.

 • Följ kommunfullmäktige i direktsändning
  Tisdagen 20 oktober klockan 18.00 sammanträder kommunfullmäktige. Du har möjlighet att följa sammanträdet direkt via vår webb-tv.

 • Här är vinnarna av medarbetarpriserna 2020!
  Blommor, diplom och gratulationer delades under måndagen ut till de kollegor som glänste lite extra bland alla de fantastiska insatser som nominerats till årets medarbetarpriser.

 • Välkommen att löpträna på Tresteget i höst
  I höst öppnar vi upp friidrottshallen på Tresteget för alla löpsugna kommuninvånare. Välkommen till allmänhetens löpning!

 • Träd tas ned i Societetsparken
  Nu i vinter fäller Varbergs kommun en mängd sjuka träd i Societetsparken. Orsaken är att trädens dåliga skick kan utgöra en risk.

 • Utbildningstjänst till undersköterska
  Vill du arbeta inom äldreomsorg och samtidigt utbilda dig till undersköterska på en del av din arbetstid? Då är detta chansen för dig!

 • Årets höstlovsprogram är här
  Nu är årets höstlovsprogram här med massor av roliga aktiviteter för barn och unga i alla åldrar. Hitta något som passar dig och tänk på att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

 • Tillsammans kan vi - igen!
  Efter en sommar med minskad smittspridning av covid-19 befinner vi oss åter i ett allvarligt läge. Låt oss åter hjälpas åt att hålla i och hålla ut. Det mest effektiva vaccinet just nu är det sunda förnuftet och omtanken om varandra!

 • Lär dig mer om värmepumpar
  Energi- och klimatrådgivarna, i samarbete med Energikontoret i Region Halland, erbjuder kostnadsfri och digital föreläsning om värmepumpar.

 • Sök stipendium
  Varje år delar AB Varbergs Folkrestaurants stipendiestiftelse ut ett belopp på cirka
  1 000 kronor till ett antal skolelever från Varbergs kommun


 • Är du upp till 20 år och nyfiken på att jobba i Varbergs kommun?
  Är du ungdom upp till 20 år eller gått ut gymnasiet i år, då kan du söka tillfälligt arbete inom kommunal verksamhet.

 • I år är kommunens anställda värda ett extra stort tack 
  Vi lämnar snart ett minst sagt speciellt år bakom oss. Den pågående pandemin har påverkat och kommer fortsätta påverka oss alla på ett eller annat sätt. För många av kommunens anställda innebär det en stor ansträngning på jobbet. 

 • Så sker utlämningen av gallrade konstverk
  Under ett antal veckor har allmänheten fått anmäla intresse för att köpa verk som gallrats från Varbergs kommuns konstsamling. När utställningen avslutas den 16 oktober kommer vinnarna att lottas fram. De kontaktas sedan i början av vecka 43.

 • Stationshuset öppnat igen
  Utbyggnaden på huset har stagats upp tillfälligt, vilket gör att vänthallen och verksamheterna i stationshuset nu har öppnat igen.

 • Teaterhyra halveras tillfälligt för att stödja kulturlivet
  I slutet av september gav kultur- och fritidsnämnden klartecken till ett förslag om att hyra ut Varbergs teater och Lilla teatern på kulturhuset till halva kostnaden året ut.

 • Gun Runesson – årets handledare i vård och omsorg
  Gun Runesson på Varbergs omsorg har fått utmärkelsen Årets handledare av Vård och omsorgscollege i Halland. Gun är stödassistent på Bergets boendestöd.

 • Snart grävs markföroreningarna bort i Västerport
  Inom kort drar grävmaskinerna in i det gamla färjeläget i hamnen.
  Det är dags att sanera marken inför byggstarten av Västerports första etapp. 25 000 ton massor kommer att grävas upp – lika tungt som drygt 16 000 Volvo V50-bilar!


 • Utbildningstjänst till Undersköterska
  Vill du arbeta inom äldreomsorg och samtidigt utbilda dig till undersköterska på en del av din arbetstid? Då är detta chansen för dig!

 • Nyheter i korthet från socialnämnden 24/9
  Förändring av verksamhet på äldreboenden och delårsrapport var två av frågorna som var uppe på socialnämndens möte.

 • "Hot aldrig acceptabla"
  Varbergs kommun har polisanmält ett hot som riktats mot kommundirektör Carl Bartler.

 • Besöksförbudet på äldreboenden upphör 1 oktober
  Sveriges regering meddelade den 15 september att besöksförbudet på landets boenden upphör 1 oktober. Regeringen och Folkhälsomyndigheten betonade samtidigt att alla besökare har ett stort ansvar för att hjälpas åt att förhindra smitta. Varbergs kommun har nu tagit fram rutiner kring besök, så att dessa även fortsättningsvis kan ske på ett säkert sätt.

 • En vecka kvar till Hallands första teknikvecka: Halland Tech Week
  Om en vecka, 6–9 oktober, arrangeras Halland Tech Week för första gången med fokus på att lyfta halländska teknikbolag, företag, entreprenörer och teknikkompetens som finns i regionen. Arrangörerna bakom teknikveckan är bland andra Almi, Ung Företagssamhet, HighFive, Alexandersoninstitutet och Högskolan i Halmstad.

 • Nu har den fördjupade översiktsplanen för Veddige antagits
  Den 15 september 2020 antog Kommunfullmäktige den fördjupade översiktsplanen för Veddige

 • Överskott i prognosen men samtidigt görs förändringar, hur hänger det ihop?
  Den nyligen beslutade delårsrapporten visar ett överskott på cirka 300 miljoner i år men samtidigt ser vi flera beslut om effektiviseringar i våra nämnder för att möta framtida ekonomiska utmaningar. Hur hänger detta ihop? Vi låter ekonomidirektör Jens Otterdahl Holm förklara.

 • Beslut i korthet
  Förskole- och grundskolenämnden sammanträdde den 28 september. Här kan du ta del av vilka beslut som fattades och korta beskrivningar av ärendena.

 • Byggstart för Bua förskola
  Snart är det dags för byggstart för den nya förskolan i Bua. Det är Varbergs Fastighets AB som bygger, på uppdrag av Varbergs kommun och förskolan planeras vara klar för inflytt i november 2021.

 • Aktiv senior förbereder för att öppna mötesplatser
  Aktiv senior har fått klartecken att öppna upp sina mötesplatser och frivilligverksamhet i liten skala. Nu påbörjas förberedelserna genom riskbedömning av samtliga mötesplatser och aktiviteter.

 • Ledningsarbete i Varberg vecka 40
  På grund av det pågående Tunnelprojektet i Varberg kommer VIVAB under vecka 40 påbörja ett arbete med omkoppling av ledningar. Ledningsarbetet kan komma att påverka hushåll och verksamheter i centrala och södra delarna av Varberg samt Tvååker.

 • Nu går det att ringa till kommunen igen
  Nu fungerar det att ringa som vanligt igen till Varbergs kommun. Under fredagen hade teleoperatören Telenor driftstörningar vilket även påverkade kommunen då det inte gick att komma fram till många telefonnummer. 0340-880 00 till Varberg direkt var dock aldrig påverkat.

 • Förändring av verksamhet på äldreboenden
  För att möta det samlade behovet av boendeformer så beslutade socialnämnden 24 september att omvandla äldreboendena på Ölandsgatan 3 och Strängvägen 2 V till boenden inom funktionsnedsättning och psykiatri. Samtidigt flyttas verksamheten inom funktionsnedsättning på Bryggaregatan 5 till Ölandsgatan 3. Förändringen kommer ske våren 2021.

 • Stationshuset tillfälligt stängt
  Stationshuset stängdes i dag på morgonen efter att sprickor uppstått i husets innerväggar. Experter är på plats för att undersöka sprickorna.

 • Nyfiken på bioenergi, lär dig av en expert!
  Energi- och klimatrådgivarna, i samarbete med Energikontoret i Region Halland, erbjuder kostnadsfria och digitala föreläsningar om bioenergi

 • Stadsbyggnadsprogrammet ringar in hur staden kan växa
  Nu finns ett färdigt Stadsbyggnadsprogram för Varberg som ska hjälpa till att skapa förutsägbarhet i stadens utveckling. – Programmet lyfter fram värden i staden och visar vilka delar som bör bevaras respektive förändras. Det kommer att bli tydligare var och hur staden kan växa, både för de som vill bygga och för oss som ska planera, berättar stadsbyggnadschef Cecilia Strömer.

 • De är kommunens regerande jämställare
  Det är en mulen förmiddag i Derome. Hösten är här på riktigt. Men trots det ruggiga i luften kan man nästan ta på glädjen och värmen innanför grindarna på Derome förskola. Här är alla individer värda exakt lika mycket och någons favoritfärg på tröjan, val av frisyr eller intresse är inte något man blir värderad utifrån.

 • Det senaste om Västerport
  Har Boris Lennerhov en plan B för Varbergs nya hotell?
  Vad gör kvalitetsrådet i Västerport?
  Och vilka var de första som kom på studiebesök till projektet efter en lång corona-paus?
  Allt detta - och lite till - får ni svar på i senaste numret av Västerports nyhetsbrev.


 • Nu träffas politiken för att diskutera budget 2021
  Hösten är en intensiv planeringsperiod för våra politiker. Men arbetet med nästa års budget startade redan för flera år sedan.

 • Föreläsning: myter om elbilen
  Energi- och klimatrådgivarna i Halland bjuder in till digital föreläsning den 22 september

 • Konstverk söker nya hem - vi gallrar i konstsamlingen
  När vi just nu inventerar vår konstsamling finns det ett 70-tal konstverk som vi inte ska behålla. De verken kan du ta del av här på varberg.se, och du kan också kan anmäla intresse för att köpa ett eller flera av verken. 

 • Har din förening en aktivitet på höstlovet?
  Hösten börjar göra sig påmind och kanske din förening har tänkt arrangera något för barn och unga under höstlovet? Då ska ni vara med i Varbergs kommuns höstlovsprogram!

 • Ett demensvänligt Varberg, Internationella Alzheimerdagen
  21 september är dagen då vi runt om i världen uppmärksammar personer med demenssjukdom samt deras anhöriga och vårdare.

 • Övervägande ros i SKR:s utvärdering av Varbergs kommun
  Varberg får fina resultat i Sveriges kommuner och regioners (SKR) utvärdering Kommunkompassen som genomförts under 2020.

 • Upphandlingen avslutad - Varbergs kommuns badanläggningar ska drivas av Medley AB
  Medley AB har fått uppdraget att driva kommunens bad- och simanläggningar, med start 1 januari 2021. Arbetet med att bedöma inkomna anbud är avslutat och på tisdagen 8 september tog kultur- och fritidsnämnden beslut om tilldelningen.

 • Vi gör varberg.se mer tillgänglig
  Du kanske har lagt märke till några förändringar på varberg.se de senaste dagarna. Vi arbetar med att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Digital tillgänglighet innebär att ingen ska hindras från att använda digital service på grund av funktionsnedsättning.

 • Kommunen har säkra e-tjänster
  Du kan känna dig trygg i att använda kommunens e-tjänster för att göra exempelvis anmälningar och ansökningar.

 • Ny pumptrack i Åkulla
  Snart är förutsättningarna för fartfylld cykling i Åkulla ännu bättre. Den nya pumptracken vid Åkulla friluftsgård börjar bli klar att ta emot såväl träningssugna stigcyklister som äventyrslystna barn och unga.

 • Få en glimt av Pingvinen - ett år kvar
  Nu är det ganska precis ett år kvar innan den nya is- och simarenen Pingvinen, på Håstens fritidsområde ska stå klar. Nu pågår arbete med bland annat plattsättning, häng med in och se hur byggarbetsplatsen ser ut just nu.

 • Ny cirkulationsplats till Träslövsläge
  Nu anlägger vi en cirkulationsplats vid Träslövsläges norra in- och utfart. Arbetet beräknas starta i mitten av september.

 • Webbinarium om solenergi
  Energi- och klimatrådgivarna i Halland bjuder in till webbinarium om solenergi den 10 september

 • Beslut i korthet
  Förskole- och grundskolenämnden sammanträdde den 31 augusti. Här kan du ta del av vilka beslut som fattades och korta beskrivningar av ärendena.

 • Simstadion stänger för säsongen tidigare än planerat
  Simstadion stänger för säsongen en vecka tidigare än planerat, detta med anledning av en trasig pump. Som kompensation öppnas Veddige simhall tillfälligt upp 2-6 september med fri entré.

 • Nyheter i korthet från socialnämnden 27/8
  På socialnämndens möte den 27/8 tog nämnden bland annat upp frågor som budget 2021, månadsrapport och att riktad satsning inom äldreomsorgen upphör och införlivas i ordinarie verksamhet.

 • Nu säljer vi våra två velomobiler
  Varbergs kommun har två velomobiler som vi nu har beslutat att sälja

 • Vi får besök av Hallands läns nya landshövding
  Hallands läns nya landshövding, Brittis Benzler, besöker nu kommunerna i Halland. I morgon, torsdagen den 27 augusti, besöker hon oss i Varberg. Syftet med besöken är att få en övergripande bild av och lära känna kommunerna i Halland.

 • Medborgarundersökning 2020 – Är du utvald?
  Om du tillhör en av de utvalda som får delta i medborgarundersökningen kommer du snart få hem en enkät i brevlådan. Det är viktigt att du deltar i undersökningen, eftersom resultatet ger värdefull information om vad du som invånare tycker.

 • Getteröbron öppnar för trafik söndag kväll
  Under öppningsarbetet kommer det att vara begränsad framkomlighet över bron. Välj gärna en annan körväg under denna tid.

 • Fortsatt information med anledning av covid-19
  Varbergs kommun följer aktivt händelseutvecklingen kring den pågående coronapandemin. I sex månader har vi haft en krisinformation överst på vår webbplats. Vårt arbete med att informera om hur vi hantear pandemin fortsätter.Du når nu vår samlade information med anledning av pandemin via varberg.se/corona

 • Dags att ansöka om socialnämndens fonder
  Du som är behövande och bosatt i Varbergs kommun har möjlighet att ansöka om medel ur donationsfonder som socialnämnden förvaltar.

 • Höstens program för anhörigstödet 2020!
  Nu är anhörigstödets program klart och det är fyllt med olika aktiviteter.

 • Nya Getteröbron invigd - en milstolpe i projekt Varbergstunneln
  Idag invigdes nya Getteröbron av Trafikverkets projektchef Mathias Wärja och kommunstyrelsens ordförande Ann-Charlotte Stenkil (M). Nya Getteröbron är den första anläggningsdelen som är klar i projekt Varbergstunneln. 

 • Misstänkt algblomning vid några av våra stränder
  Små vita tussar har hittats på några av våra stränder. Enligt Länsstyrelsen handlar det om döda alger från Östersjön och det ska inte vara någon fara att bada i vattnet.

 • Snart är det dags för skolstart!
  Nästa vecka, v.34, är det skolstart för alla kommunala skolor i Varbergs kommun. Nedan finns information om vilka tider som gäller för respektive skola.

 • Varberg växer - igen
  Det är inte bara turister som gör att det kan vara trångt i Varberg ibland! Nu är vi över 65 000 invånare i kommunen.


 • Inte längre bevattningsförbud i Varberg
  Bevattningsförbudet som infördes i Varbergs kommun den 18 juni hävs nu. Sedan bevattningsförbudet infördes har VIVAB kunnat se en minskad konsumtion av dricksvattnet.

 • Vi städar bort övergivna cyklar
  Nu startar Varbergs kommun ett arbete med att städa bort övergivna och trasiga cyklar från centrala Varberg. Insatsen kommer att göras en gång per år.

 • Vill ni bli nästa taggiga emblem?
  Är ni en förening som jubilerar nästa år? Nu är det dags att ansöka om att få ert emblem i kaktusplanteringen.

 • Ny parkering öppnar idag
  Nu är den nya 24-timmarsparkeringen, som Varbergs kommun har anlagt vid kvarteret Renen, klar att användas.

 • Utomhusopera gör succé på äldreboende
  Under våren och sommaren anordnas utomhuskonserter på äldreboenden i Varbergs kommun. Artister har bokats via den samverkan som finns mellan Varbergs kommun och Region Halland för att främja kultur för äldre.

 • Så hanterar Varbergs kommun bevattningsförbudet
  Nu råder bevattningsförbud i Varbergs kommun. Det innebär att vi inte kan vattna kommunens planteringar och fotbollsplaner med kommunalt vatten.

 • Nu finns en app för felanmälan!
  Upptäcker du ett hål i gatan, en trasig papperskorg eller att det är fel på en dusch i ett omklädningsrum – gör en felanmälan! Nu kan du enkelt anmäla sådant som Varbergs kommun ansvarar för med hjälp av en ny app.

 • Välkommen till hertiginnan Ingeborgs torg!
  Välkommen till Hertiginnan Ingeborgs torg! Från och med idag och sex veckor framåt kan alla som vill få en försmak av torget och nya stadsdelen Västerport.

 • Simstadion höjer maxgränsen och öppnar upp för allmänheten tre vardagskvällar i veckan
  Nu öppnar Simstadion upp för allmänheten måndag, onsdag och fredag 15.30-18.30. Samtidigt ökas maxantalet besökare till 100 personer. Detta då det inte uppstått trängsel och besökarna följer anläggningens uppmaningar och restriktioner.

 • Ungdomsgårdarna hänger vid Fästningsbadet i sommar
  I sommar flyttar ungdomsgårdarna sin verksamhet till ett ungdomshäng vid Fästningsbadet.

 • Regnbågsdagar i Varberg
  Den 24-28 juni är det regnbågsdagar i Varberg. Föreningen ProLove som brukar arrangera Pride Varberg har ställt om till Regnbågsdagar, ett anpassat evenemang med anledning av pandemin.

 • Extra satsning på sommarlovsaktiviteter för barn och unga
  Permitterade föräldrar, inställda feriearbeten och avbokade semesterresor är konsekvenser av coronapandemin som kan göra att barn och unga inte får samma möjligheter till ett aktivt och meningsfullt sommarlov. Därför satsar Varbergs kommun i år extra på kostnadsfria sommarlovsaktiviteter.

 • Så här jobbar Varbergs kommun för en säker sommar!
  Näringslivsdirektör Martin Andersson och Katarina Sundberg förvaltningschef för kultur och fritid, skickar en hälsning från Apelvikens strand.


 • Digitala kafferep skapar gemenskap i en annorlunda vardag
  Frågesport, museivisning och digitala kafferep står på programmet i Aktiv seniors nyaste mötesplats Nätverket. Vi har mött Bengt och Margot som är trogna besökare på dessa aktiviteter.

 • Tystare och renare stadsmiljö med elbussar i stan
  Har du sett bussen i stan och reagerat på att den är så tyst? Denna veckan börjar tre elbussar att rulla i stadstrafiken.

 • Vill din förening trygghetsvandra i Varbergs kommun i sommar?
  Nu erbjuder Varbergs kommun bidragsberättigade föreningar ersättning för att trygghetsvandra under sommaren. Ta chansen att bidra till ett tryggare samhälle samtidigt som ni får inkomster till er förening!

 • Socialnämnden vidtar åtgärder för att få ekonomin i balans
  Socialnämnden i Varberg har ett ansträngt ekonomiskt läge, med en prognos för 2020 på minus 25 miljoner. Detta gör att nämnden måste genomföra åtgärder för att ha en ekonomi i balans.

 • Nyheter i korthet från socialnämnden
  Socialnämnden vidtar åtgärder för att få ekonomin i balans. Läs mer om detta och andra frågor från nämndens möte i nyheter i korthet från nämnden.

 • Den 18 juni släpper Parkettmusiken biljetterna till konsertplatserna på Varbergs teater
  Sommaren 2020 blir Parkmusiken Parkettmusiken, en konsertserie med ett begränsat antal platser på Varbergs teater och ett oändligt antal platser på webben. Den 18 juni släpper vi biljetterna till de platser som finns inne på Varbergs teater.

 • Sparbanksstiftelsen stöttar med digitala verktyg till äldreboenden
  När det råder besöksförbud på våra äldreboenden och nära och kära inte kan träffas som vanligt, bidrar Sparbanksstiftelsen med medel till Ipads och webbkameror som gör det möjligt för äldre och anhöriga att kunna hålla kontakten.

 • Bli en ovärderlig extrafamilj eller kontaktperson
  Är du nyfiken på hur du kan göra en insats och göra en stor skillnad för en annan person?

 • Varberg på 19:e plats i Fokus ranking - Bäst att leva
  För femtonde året i rad gör tidningen Fokus kommun-ranking ”Bäst att leva”. I år tog Varberg ett rejält kliv upp från plats 44 till plats 19.

 • Simstadion ökar taket för antalet besökare
  Det maximala antalet besökare som släpps in på Simstadion samtidigt ökas på prov, från maximalt 50 personer till maximalt 75 personer initialt.
  - Vi ser att besökarna följer de restriktioner vi har satt upp och att vi därmed kan öka maxantalet utan att riskera att det blir trängsel, säger Olof Johansson, enhetschef.


 • Sommarkampanj för att hålla avstånd och hålla ut
  Med lättade reserestriktioner från Folkhälsomyndigheten känns det härligt att kunna välkomna sommarturister till oss i Varberg. Samtidigt genomför vi en informationskampanj för att få invånare och besökare att hålla avstånd och orka hålla ut för att minska risk för smittspridning av covid-19.

 • Östergårdens seniorrestaurang har stängt 15 och 16 juni
  Under två dagar har Restaurang 1900 Östergården stängt för ätande gäster eftersom lokalerna ska målas om. Det går dock att köpa matlåda mellan klockan 11.30 och 12.30.

 • Digitalt språkcafé ska möjliggöra språkträning och nya möten även under pandemin
  Nu lanserar Varbergs bibliotek ett digitalt språkcafé. Under torsdagseftermiddag framöver finns det möjlighet till att öva på svenska och träffa nya människor över nätet.

 • Susanna Hansson, tidigare förvaltningschef på förskole- och grundskoleförvaltningen lämnar kommunen.
  I april meddelade vi att kommunstyrelsen beslutat att Susanna Hansson får lämna sitt uppdrag som förvaltningschef.

 • Stadsbiblioteket håller morgonöppet med självservice
  Från och med 15 juni kan låntagare besöka stadsbiblioteket redan från klockan 08:00 under vardagarna. Under två timmar håller biblioteket morgonöppet med självservice.

 • Nu kan du besöka Hertiginnan Ingeborgs torg!
  Välkommen till Hertiginnan Ingeborgs torg! Från och med idag och sex veckor framåt kan alla som vill få en försmak av torget och nya stadsdelen Västerport. Som ni ser på filmen så verkar Hertiginnan själv vara mycket nöjd med sitt torg och att äntligen fått en plats i Varberg uppkallad efter sig. Så kom hit och titta, du också!

 • Fira nationaldagen med oss klockan 13.00
  Välkommen till ett annorlunda nationaldagsfirande. Med anledning av covid-19 kan vi inte samla tusentals människor i Societetsparken i år. Istället firar vi genom en nationaldagsfilm som läggs ut klockan 13.00.

 • Flagghissning klockan 08.00
  Nationaldagen inleds traditionsenligt med flagghissning av förtroendevalda politiker med hjälp av Varbergs scoutkår. Det bjuds också på musik av en brassensemble. I år kan du ta del av flagghissningen digitalt.

 • I år firar vi nationaldagen hemma hos dig
  Med anledning av covid-19 kan vi inte samla tusentals människor i Societetsparken på nationaldagen i år. Men istället för att ställa in har vi flyttat stora delar av firandet hem till dig och dina grannar.

 • Öppet brev till kommuninvånare och besökare
  En säregen sommar står för dörren och vi behöver gemensamt ta ansvar för att den ska bli så härlig som möjligt och kunna bjuda på vila och glädje för både varbergsbor och sommargäster.

 • Studenter - det här är er dag!
  Tack för att ni har hållit avstånd i en tid då ni egentligen skulle ta till vara på varandras sällskap. Tack för att ni har hållit ut även när motivationen sinat. Tack för att ni tagit ansvar och visat omsorg för varandra och för samhället. 

 • Parkmusiken blir Parkettmusiken
  I år kan vi inte genomföra Parkmusiken som vi brukar med anledning av covid-19. Istället för att ställa in den populära konsertserien har vi ställt om. Sommaren 2020 blir Parkmusiken Parkettmusiken, ett hybridevenemang med ett begränsat antal platser på Varbergs teater och ett oändligt antal platser på varberg.se/parkettmusiken.

 • Nu släpper kulturskolan platserna till höstterminen
  Nu släpps platserna till höstterminen på Kulturskolan. Här finns massor av spännande ämnen för för barn och unga mellan 5 och 20 år.

 • Varberg är tvåa i landet på miljöfordon
  Varberg är andra bästa kommun i Sverige när föreningen Miljöfordon Sverige granskat hur långt kommuner och regioner kommit i sitt energi- och klimatarbete avseende fordonsflottan.

 • Ytterligare en nominering från White Guide Junior
  En av de coolaste skolrestaurangerna som White Guide Junior besökt finns på Lindbergs skola. Nu är den nominerad till ”Årets skolrestaurang 2020” i tävlingen som avgörs i september.

 • Vinnarna av hållbarhetspriset och jämställdhetspriset 2020 har utsetts
  Varbergs kommun har utsett teknikintresserade Egon Andersson och matvarubutiken
  Stora Coop Varberg till årets mottagare av hållbarhetspriset 2020. Mottagaren av jämställdhetspriset 2020, går till orienteringsklubben FK Friskus. Stort grattis!


 • Nu har de fördjupade översiktsplanerna för Kungsäter och Tvååker antagits
  Den 19 maj 2020 antog Kommunfullmäktige de fördjupade planerna för Kungsäter och Tvååker

 • 2020 års medborgarceremoni flyttas till nästa år
  På nationaldagen brukar de varbergare som fått svenskt medborgarskap under det föregående året firas med en egen mottagning. Men med anledning av den pågående pandemin och de restriktioner som gäller kan medborgarceremonin inte genomföras som vanligt i år.

 • Bockstensskolan nominerad i White Guide Junior
  Bockstensskolan i Varberg är en av 10 skolor i Sverige som är nominerad i kategorin årets Pep-skola när White Guide Juniors tävling avgörs den 15 september.

 • Bollklubb pryder taggig plantering
  Nu är årets kaktusplantering på plats i Engelska parken.

 • Nyheter från socialnämnden 20/5
  Tertialrapport april 2020

 • Skadad naturgasledning i centrala Varberg
  På tisdagskvällen blev olyckligtvis en av Varberg Energis naturgasledningar i centrala Varberg skadad när en entreprenör av misstag borrade hål i ledningen i samband med ett markarbete. Gasledningen är avstängd och töms under kontrollerade former. Platsen är avspärrad av Räddningstjänsten.

 • Beslut i korthet
  Förskole- och grundskolenämnden sammanträdde den 25 maj. Här kan du ta del av vilka beslut som fattades och korta beskrivningar av ärendena.

 • ”Ett gott gäng som hjälps åt” - arbetet på kommunens korttidsboende för covid-19-patienter
  På korttidsboendet som tillfälligt har gjorts om till boende för covid-19-patienter är personal och patienter numera vana vid de nya hygienrutinerna; skyddskläder och olika zoner.
  - Vi är ett gott gäng som hjälps åt och stöttar varandra, säger Johanna Gustavsson, undersköterska, som har arbetat på boendet sedan uppstarten 20 april.


 • Hur blir sommaren i Varberg?
  Kommundirektör Carl Bartler i en inspelad lägesuppdatering och frågestund om hur situationen med covid-19 påverkar sommaren i Varberg.

 • Simma lugnt på Simstadion i sommar
  Simstadion kommer att ha öppet även sommaren 2020. Men med anledning av covid-19 kommer våra öppettider och förutsättningarna för dig som besöker oss att vara annorlunda i år.

 • Lokala ungdomar får vara med och skapa träkonstverk i Bua
  Nu är det klart att konstnärsduon MASU, bestående av Susanne Westerberg och Mattias Gunnarsson får uppdraget att uppföra konstnärlig gestaltning vid det ungdomshäng som planeras i Bua. Det vinnande skissförslaget ”En plats att längta till” är en 13 meter lång träskulptur som ungdomarna själva får vara med att göra avtryck på.

 • Aktiv senior öppnar digital mötesplats
  Nu öppnar Aktiv senior en ny, helt digital mötesplats. Under våren kan seniorer följa med på guidade visningar på Hallands kulturhistoriska museum, utmana sina vänner i frågesport eller bara ta en kopp kaffe och prata lite vid ett digitalt kafferep.

 • Digitalt surfcafé hjälper seniorer att ta steget in i den digitala världen
  Coronapandemin har satt käppar i hjulet för Aktiv seniors ordinarie verksamhet som till stor del består i aktiviteter på olika mötesplatser runt om i kommunen. Nu lanseras ett nytt koncept som ska hjälpa seniorer som vill komma igång med att använda surfplatta.

 • Planera för framtiden och investera i solceller
  Välkommen på webbinarium om solenergi!
  Solceller är en långsiktigt god investering för många villaägare
  – även för dem som inte har ett tak i perfekt söderläge.


 • Ny gångväg till stationen från den 18 maj
  Den 18 maj stängs östra entrén på stationshuset och resenärer hänvisas norr om stationshuset och cykelparkeringen för att nå tågspåren. Anledningen är att Trafikverket och Implenia nu startar arbetet med betongtunneln i Västra Vallgatan framför stationen.

 • Förändrad lovskola i sommar
  Med anledning av rådande viruspandemi covid-19 har förskole- och grundskoleförvaltningen valt att endast erbjuda elever i årskurs 9 lovskola på sommaren. Elever i årskurs 8 erbjuds lovskola kommande läsår.

 • Följ PS-studenternas avslutning
  Fastän rådande situation inte möjliggör en traditionell avslutning för studenterna vid Peder Skrivares skola så kommer släkt och vänner kunna ta del av elevernas ”utspring”, via länk.

 • De får 2020 års kultur- och fritidsutmärkelser
  Den 5 maj fattade kultur- och fritidsnämnden beslut om 2020 års utmärkelser inom områdena kultur samt idrott och fritid. Här är stipendiaterna och mottagarna av hedersplakett.

 • Ett steg mot ett socialt hållbart Västerport
  Vad får byggandet av Västerport för sociala konsekvenser? Och hur kan Varbergs nya stadsdel bli så socialt hållbar som möjligt? För att får svar på detta ska kommunen och Jernhusen nu tillsammans göra en social konsekvensanalys (SKA).

 • Sportsommar – ett lekfullt idrottscamp för barn
  Sportsommar är ett kostnadsfritt idrottscamp för barn i årskurs 3-6. Under en rolig och aktiv sommarlovsvecka får barnen prova olika idrotter. Nu är anmälan öppen!

 • Donationer från näringslivet fyller lagret på Östergården
  Munskydd, plasthandskar och visir – socialförvaltningen har byggt upp ett välfyllt lager av skyddsmaterial med anledning av coronaviruset. Varje vecka anländer nya kartonger från stora och små företag som vill stötta vården.

 • Nu kan gymnasieelever som studerar på distans beställa lunchlådor för avhämtning
  Gymnasieelever hemmahörande i Varbergs kommun som har behov av skollunch under sina distansstudier erbjuds nu en möjlighet att beställa och hämta ut lunchlådor. Under måndagen fattade Eva Pehrsson-Karlsson (C), efter överläggningar i utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott, ett ordförandebeslut i frågan.

 • Uppdrag: Förvandla betongklump till mötesplats
  Det här är ett pumphus som måste byggas i Västerport. Kanske inte det charmigaste ni sett? Ta då en titt på hur eleverna i klass 17TEA på Peder Skrivare skola använde sitt gymnasiearbete till att förvandla teknikbyggnaden till en attraktiv mötesplats!

 • Anneli tar biblioteket till dig som är 70+
  Nu när många äldre inte kan besöka biblioteken erbjuds lässugna 70-plussare kostnadsfri hemkörning av böcker. Bibliotekens hemleverans har tagit fart under april månad.

 • Det blir en annorlunda sommaravslutning i år
  Sommaravslutningar, skolavslutningar och andra större sammankomster inom Varbergs kommuns förskolor och skolor kommer att bli annorlunda i år.

 • Nyheter i korthet från socialnämnden
  Månadsrapport, systematiskt arbetsmiljöarbete och ägarsamråd var några av frågorna på socialnämndens aprilmöte.

 • Kreativa initiativ när näringslivet stöttar vården
  Tusentals insamlade kronor som gått till inköp av skyddsutrustning och företag som låter 3D-printern producera visirhållare – det ideella engagemanget för att stötta socialförvaltningen är stort hos de lokala företagen.

 • Förskole- och grundskoleförvaltningen byter chef
  Chefen för Varbergs kommuns förskole- och grundskoleförvaltning Susanna Hanson lämnar idag sitt uppdrag efter beslut av kommunstyrelsen.

 • Ny ekonomidirektör utsedd 
  Idag, 28 april, fattade kommunstyrelsen beslut om att Jens Otterdahl Holm blir ny ekonomidirektör i Varbergs kommun. Han tar över rollen efter Stefan Tengberg som gör sin sista dag på torsdag 30 april.

 • Första markanvisningsavtalet klart i Västerport
  Varbergs kommun och Hotell Västerport i Varberg AB har nu undertecknat ett markanvisningsavtal. Avtalet godkändes av kommunstyrelsen på tisdagen.
  - Ett steg framåt som känns mycket bra. Vi ser fram emot att arbeta vidare tillsammans med exploatören, säger projektledare Maria Hagelberg.


 • Köp inte ut alkohol till ungdomarna under Valborg
  I skuggan av valborgseldarna gör en del ungdomar sin alkoholdebut. Vid ett par tillfällen under året är risken högre att ungdomar provar alkohol för första gången och dricker sig berusade. Ett av dessa tillfällen är den nu stundande valborgshelgen.

 • Beslut i korthet
  Förskole- och grundskolenämndens beslut den 27 april. Här kan du ta del av vilka beslut som fattades och korta beskrivningar av ärendena.

 • Kulturskolan erbjuder kreativt dagläger på tryggt avstånd
  Kulturskolan Varberg planerar att genomföra det populära daglägret Sommarkulturskolan även 2020. Aktiviteterna och lokalerna kommer att anpassas efter det rådande läget med covid-19.

 • "Jag känner mig trygg med Varbergs arbete"
  Camilla Adielsson, expert inom smittskydd och vårdhygien från Vårdhygien Halland besökte Varberg förra veckan och träffade då socialförvaltningens samverkansgrupp. Vi ringde upp henne för att ställa lite frågor om covid-19 inom vård och omsorg.

 • Fira med avstånd och omtanke under vårens högtider
  Påsken har precis passerat och fler högtider ligger framför oss. I år är det viktigt att vi firar med avstånd och omtanke.

 • Spåren under staden – på museet eller hemma hos dig
  Är du nyfiken på de arkeologiska fynd som gjorts i samband med utgrävningarna för projekt Varbergstunneln? Just nu visas fynden i utställningen Spåren under staden på Hallands kulturhistoriska museum på Varbergs fästning. Nu kan du också se utställningen från din soffa!

 • Nu blir ingenjören vårdbiträde – för en tid
  Sigrid Skarsgård är exploateringsingenjör på samhällsutvecklingskontoret.
  I vanliga fall!
  Just nu sitter hon i skolbänken för att friska upp sina vårdkunskaper.


 • Anpassning av bidragsregler för att stödja Varbergs föreningar
  Coronapandemin påverkar Varbergs föreningar och kulturarrangörer, och för att underlätta för dem tog kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott i förra veckan beslut om ett antal undantag från bidragsreglerna, som ska gälla under 2020.

 • Årsredovisning 2019 antagen av kommunfullmäktige
  Kommunens årsredovisning för 2019 antogs av kommunfullmäktige på tisdagskvällens sammanträde. I årsredovisningen görs en slutlig sammanställning av fullmäktiges fyra strategiska målområden för perioden 2016–2019. En avstämning görs också av de finansiella målen och det konstateras att kommunen har en fortsatt god grundekonomi.

 • Beslut om studentavslutning 2020
  Under tisdag förmiddag hölls en pressträff där gymnasiechef och studentkommittén från Peder Skrivares skola samt rektorer från Drottning Blankas Gymnasium, LBS Gymnasium, och Sveriges Ridgymnasium informerade om beslut tagna för studentavslutning 2020.

 • Konstverket i Bua hamn går inte att restaurera
  Sedan 2007 har Kent Karlssons skulptur ”Petronella dansar” eller ”Bua framtid” stått i Buas hamn, och den har blivit ett välkänt blickfång i samhället. I stormen Laura, den 12 mars, skadades verket dock så svårt att det inte går att reparera.

 • Påverkas du och din familj av oron i samhället just nu?
  Corona har påverkat oss alla och för många har pandemin också fört med sig andra problem och ökad oro. Det kan till exempel handla om problem i familjen, ensamhet, oro eller ekonomisk press. Från den 20 april öppnar socialförvaltningen i Varberg stödtelefon för rådgivning och stöd.

 • Tecken på marijuanaanvändning hos ungdomar
  De sociala kontakterna för ungdomar ser inte ut som vanligt i den rådande situationen med corona/covid-19. Många fritidsaktiviteter är inställda och för gymnasieeleverna är inte längre skolan ett ställe där du träffar dina vänner. Men behovet av socialt umgänge kan vara större än normalt under dessa tider.

 • Nu kommer Varberg hålla sig på mattan!
  Idag börjar arbetet med att förvandla golvet i fikadelen på Komedianten till ett stort flygfoto över Varberg.
  Mattan är första steget i en kommande permanent utställning om det växande Varberg.


 • Tillfällig gång- och cykelväg till stationen
  Från och med söndag den 19 april behöver du gå eller cykla runt kvarteret för att nå stationen söderifrån.

 • Sjuksköterskor med rätt att göra en insats
  Våren 2020 är deras kompetens en hårdvaluta, en av de mest eftertraktade i hela världen. Och sjuksköterskorna Helena Arkemar och Anna-Lena Sivertsson på Kommunhälsan är mer än redo att byta arbetsplats för att göra en insats.
  - Alla måste göra vad de kan, och alla kan göra något!


 • Anhörig och orolig? Det finns stöd
  Är du som anhörig, och under rådande omständigheter extra orolig för någon närstående som har en funktionsnedsättning, är drabbad av psykisk ohälsa, äldre eller kanske bor på särskilt boende.

 • Skejtrampen står kvar i sommar

  Bygglovet för skejtrampen är beviljat fram till den 30 september. Det innebär fortsatt skejtåkning vid Sjöallén och ännu en säsong med möjligheter att åka i ramp i centrala Varberg.

 • Handla mat blir ett vanligare stöd
  Allt fler använder det stöd som Röda Korset nu erbjuder riskgrupper. Det handlar om hjälp med att utföra matinköp eller andra enklare ärenden.

 • Nej till beställd omsorg från andra kommuner
  Varbergs kommun kommer inte erbjuda stöd och hjälp till äldre och sjuka personer som bor i andra kommuner, men som tillfälligt vill bo i Varberg. Detta med anledning av coronaviruset. Beslutet gäller från och med nu och tills vidare.

 • Frida planerar hur Väröbacka växer smart
  Det har pratats länge om en ny station i Väröbacka, men det är inte det enda som är på gång i området. Frida Eriksson, samhällsplanerare på samhällsutvecklingskontoret, berättar om hur landsbygden nära staden både skyddas och utvecklas på bästa sätt.

 • En glad påsk kräver sunt förnuft
  När detta skrivs är det fjorton grader utanför Varbergs kommunhus. Våren är här och påsken står för dörren, och i vanliga fall skulle vi kanske se fram mot en långhelg med familj och vänner och kanske en resa.

 • Häng med ut och upplev naturen
  Nu är foldern "Upplev naturen 2020" här

 • Vi behöver dig! Vill du jobba inom vård och omsorg?
  Just nu har vi en hög belastning på våra verksamheter.

 • Två coronafall på äldreboende i Varberg
  Socialförvaltningen har nu två konstaterade fall av corona-smitta på ett äldreboende som drivs i privat regi.

 • Att göra-tips i påskhelgen
  Påskhelgen står inför dörren. Att vistas i naturen eller på hemmaplan är enkla sätt att både njuta av vårväder och samtidigt hålla distans. Här är några att göra-tips, oavsett om du gillar fart eller är i behov av lugn.

 • Hittar du till Mathilda Ranchs allé?
  Är du nyfiken på vilka Varbergskvinnor som kan ge namn åt Västerports gator? Nu finns ett förslag! Läs om det (och mycket annat) i senaste nyhetsbrevet om Varbergs nya stadsdel.

 • Nytänkande i klassrummen på distans
  Det ekar tomt i korridorerna på Peder Skrivares skola, precis som i landets övriga gymnasieskolor. Men i lärarnas arbetsrum är det desto mer rörelse och distansundervisningen är i full gång.

 • Besöksförbudet på äldreboenden skärps
  Socialförvaltningen beslutade idag om att skärpa besöksförbudet på särskilt boende för äldre för att minska risken att någon blir sjuk. Detta innebär att även promenader utomhus ingår i besöksförbudet.

 • Beslut i korthet
  Förskole- och grundskolenämndens beslut den 30 mars 2020. Här kan du ta del av vilka beslut som fattades och korta beskrivningar av ärendena.

 • Rolfstorps skola blir F-9 skola
  Rolfstorps skola ska bli en F-9 skola. Omorganiseringen är en del i uppdraget att se över Varbergs kommuns skolorganisation.

 • Första spadtaget för de nya förskolorna
  Idag togs det första spadtaget för kommunens två nya förskolor, Stenen och Klapperstenen. Förskolorna byggs i Tvååker och på Breared och ska stå klara i maj 2021.
  - Det är mäktigt att få vara med från start och nu när bygget har börjat kännas allt mer verkligt, säger Marie Vastersson, rektor för Klapperstenens förskola.


 • Tillfälligt nationellt besöksförbud på äldreboenden
  Regeringen har beslutat om ett besöksförbud på landets samtliga äldreboenden för att förhindra spridningen av covid-19. Beslutet träder i kraft den 1 april.

 • Utökad språkkompetens i Varberg direkt
  Just nu är det extra viktigt att kommunen når ut med information om vad som händer här i Varberg kopplat till utvecklingen kring coronaviruset. Vi finns tillgängliga via Varberg direkt och uppdaterar löpande på webbsidan varberg.se/corona samt i våra andra kanaler. För att också kunna nå fler av dem som pratar lite eller ingen svenska har Varberg direkt nu stärkt upp med personer som kan språken arabiska, tigrinska och dari.

 • Maria och hennes vänner hoppas på en ljusnande framtid
  Det här skulle varit deras bästa tid. Men för gymnasieskolans avgångsklasser är studentens lyckliga dag just nu osäker.
  -Allra mest saknar jag att inte få gå i skolan med min klass vår sista tid tillsammans, säger tredjeårseleven Maria Söderström.


 • Nytt åtgärdspaket underlättar för Varbergs företag
  Idag godkändes kommunens åtgärdspaket som ska underlätta för näringslivet. Näringslivs- och destinationskontoret (NOD) välkomnar åtgärderna och fortsätter driva frågor som ska göra tillvaron enklare för företagen.

 • Torghandeln fortsätter som vanligt
  Från och med i söndags förbjöd regeringen offentliga sammankomster med fler än 50 personer, men beslutet innebär i dagsläget ingen förändring för Varbergs torg och torghandeln.

 • Böcker till dörren för dig som är 70+
  Nu erbjuder Varbergs bibliotek kostnadsfri hemkörning av böcker till personer som är 70 år och äldre. Ring och berätta vilka böcker du önskar – vi lämnar böckerna i en påse vid ytterdörren.

 • Nyheter från socialnämnden 26/3
  Månadsrapport och Kvalitetsberättelse – patientsäkerhetsberättelse 2019.

 • Miljö- och hälsa fortsätter att kontrollera
  Kontrollverksamheten som miljö- och hälsoskyddsförvaltningen utför är i många fall en samhällsviktig verksamhet och därför viktig att genomföra även i rådande tider. 

 • Personalen på Vipvägen slår en skyddande ring kring sina boende
  Hur förklarar man för en person som saknar talat språk varför en familjemedlem inte kan komma på besök? Personalen på Vipvägens gruppboende vet. Varje dag gör de allt de kan för att de boende - ”våra grabbar”- ska ha en så normal tillvaro som bara är möjligt, trots onormala tider.

 • Nu startar sprängningar i Järnvägsparken
  På måndag den 30 mars börjar sprängningarna i Järnvägsparken för att förbereda för servicetunneln som ska gå bredvid tågtunneln. I slutet av april börjar Trafikverket och Implenia sedan spränga sig in i berget mot Breared.

 • Kultur- och fritidsnämnden tog beslut om framtiden för kommunens badanläggningar
  Kultur- och fritidsnämnden tog på torsdagen beslut om att samtliga kommunens badanläggningar ska konkurrensutsättas. Dessutom fick förvaltningen i uppdrag att utreda renoveringsbehoven för Veddige simhall.

 • Nu rivs tull-och speditionsbyggnaden i gamla färjeläget
  Byggnaderna har stått tomma sedan färjan lämnade Varberg. Nu rivs de, men vissa delar kommer att få ett nytt liv.

 • Nilson Group stöttar med utrustning
  I oroliga tider, är det gott att se hur olika delar av samhället sluter upp bakom varandra. Både privatpersoner och näringslivet vill dra sitt strå till stacken och bidra till att mildra situationen. Här kommer ett fint exempel på det:

 • Funka, kommunens fritidsverksamhet för funktionsnedsatta, ställer om aktivitetsutbudet
  Funka arrangerar fritidsaktiviteter för personer med funktionsnedsättningar i Varbergs kommun. Nu ser verksamheten över sina aktiviteter för att minska risken för spridning av corona/covid-19.

 • Ulla Karlsson, 88: ”Alla måste göra vad de kan
  – sedan får vi se tiden an.”

   På Skansgatans korttidsboende är personalen van vid att skydda sina patienter från olika smittor. Än så länge är besöksförbudet den största förändringen i deras verksamhet.
  - Men vi har det ändå så bra, så du kan inte tro, säger Ulla Karlsson, som bor här i väntan på att hennes brutna ben ska läka.


 • Särskilt boende byggs i Träslöv
  Ett nytt särskilt boende med 60 platser samt lokaler för dagverksamhet i samma byggnad byggs i Träslöv.

 • Ledig betesmark
  Behöver du betesmark till dina får, kor eller hästar? Varbergs kommun äger flera stads- och tätortsnära betesmarksområden som från och med i år saknar betesdjur.

 • Dagverksamheter pausas
  Kommunens dagverksamheter med social inriktning för äldre pausas tillfälligt från tisdagen den 24 mars.

 • Förtydligande kring besöksförbud på boenden inom vård och omsorg
  För att minska risken att coronaviruset ska spridas och för att skydda utpekade riskgrupper har vi infört ett tillfälligt besöksförbud på våra boenden för äldre och begränsat besöken på våra övriga boenden.

 • PRAO för årskurs 8 genomförs inte vårterminen 2020
  Förskole- och grundskolenämnden har med anledning av coronaviruset covid-19 beslutat att inte genomföra PRAO för årskurs 8 under vårterminen 2020.

 • Förvaltningens förslag: Framtiden för Veddige simhall och driften av kommunens badanläggningar 
  På kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott den 17 mars var ett av ärendena som togs upp om den nya badanläggningen Pingvinen ska läggas ut i extern drift. Förvaltningens förslag var att gå vidare med en upphandling av extern drift av den nya badanläggningen Pingvinen, och samtidigt se över framtiden för Veddige simhall.

 • Disco, design och dockor- en vanlig dag i en ovanlig tid
  En regnig morgon i coronatider. Vad passar då bättre än ett disco?
  På Trönningebjärsvägens förskola har barnen en lugn och trygg pedagogisk verksamhet. Precis som vanligt. Rektor Malin Berndtsson och hennes personal är eniga:
  -Vi kommer fixa detta tillsammans.


 • Så påverkar regeringens besked om distansutbildning
  Peder Skrivares skola, Vuxenutbildningen i Varbergs kommun och Campus Varbergs yrkeshögskola ställer om till distansutbildning efter dagens besked från Sveriges regering.


 • Kommunens bibliotek, simhall och andra fritidsverksamheter håller fortsatt öppet
  I skuggan av covid-19 vill Varbergs kommun så långt det går bidra till att uppehålla ett fungerande samhälle där friska människor kan mötas, om än på lite större avstånd än vanligt. Vi följer Folkhälsomyndighetens råd och vidtar rekommenderade åtgärder för att minska smittspridning. Vi håller också merparten av vår kultur- och fritidsverksamhet öppen som vanligt.

 • Konstaterat fall av covid-19 på Varbergs omsorg
  Nu finns det ett konstaterat fall och ett par möjliga fall av covid-19/coronavirus hos medarbetare inom omsorgen i Varbergs kommun. Ingen av de smittade var på jobbet när symtomen uppstod och ingen av dem har heller varit i tjänst sedan dess.

 • Ny lokal för kommunfullmäktige tisdag den 17 mars
  Vi väljer att byta lokal för kommunfullmäktige i morgon, tisdag den 17 mars, till Nöjeshallen, Arena Varberg.

 • Öppet brev till Varbergs kommuninvånare
  Tillsammans kan vi minska spridning och öka trygghet.

 • Aktiv seniors verksamhet pausas
  Från och med måndag 16 mars är Aktiv seniors verksamhet pausad med anledning av coronaviruset. Beslutet är taget för att minska spridningen och i omsorg om seniorer som Folkhälsomyndigheten identifierat som en riskgrupp.

 • Följ kommunfullmäktige i direktsändning
  Tisdag 17 mars klockan 18 sammanträder kommunfullmäktige. Du har möjlighet att följa sammanträdet direkt via vår webb-tv.

 • Första sprängningarna för tunneln i centrum och i Breared
  Projekt Varbergstunneln går nu in i en intensiv byggfas. Under våren börjar Trafikverket och Implenia bland annat borra, sponta samt spränga ovan jord, från Järnvägsparken och norrut mot Getteröbron samt i Breared.

 • Vi jobbar på med stormskadorna
  Det blev en hel del arbete under gårdagens stormiga väder och idag fokuserar kommunens drift- och anläggningsavdelning på de skador som uppstått.

 • MOA-mässan den 18 mars är inställd
  Den 11 mars fattades ett nationellt beslut om att allmänna sammankomster med fler än 500 personer inte får hållas i Sverige. Yrkesmässan för elever i årskurs 8, MOA-mässan, som skulle genomförts den 18 mars ställs in utifrån försiktighetsåtgärder.

 • Öppet hus på Kulturskolan ställs in
  Lördag 14 mars skulle Kulturskolan haft öppet hus. Evenemanget ställs nu in med anledning av det nya förbudet mot evenemang som samlar fler än 500 personer.

 • Större evenemang ställs in på grund av nytt förbud
  Onsdag 11 mars beslutade regeringen att begränsa möjligheterna att hålla evenemang där fler än 500 personer samlas. Detta för att minska spridningen av coronaviruset. Det nya förbudet kommer att medföra att ett antal av kommunens större evenemang ställs in.

 • Restriktioner för besök på särskilt boende inom omsorgen
  10 mars gick Folkhälsomyndigheten ut och ändrade riskbedömningen när det gäller coronaviruset från hög till mycket hög. Samtidigt betonar myndigheten också nu att åtgärder måste tas utifrån omsorgen om de mest sårbara grupperna i samhället. Efter rekommendation från Region Halland inför socialförvaltningen i Varberg nu restriktioner och i vissa fall besöksförbud på våra boenden.

 • Dags att nominera till hållbarhetspriset
  Vet du någon som visar engagemang och tar initiativ för hållbar utveckling? Då kan du nominera hen till Varbergs kommuns hållbarhetspris!

 • Två konstaterade fall av coronavirus i Varbergs kommun
  Två fall av coronavirus har konstaterats hos personer hemmahörande i Varbergs kommun. Personerna har en koppling till varandra och har enligt uppgift smittats på en gemensam resa.

 • Nu söker vi eldsjälar och hjältar inom jämställdhet, kultur, idrott och fritid!
  Vet du någon eller några som gjort en beundransvärd insats inom områdena kultur eller idrott och fritid i Varbergs kommun? Eller som bidragit till ett mer jämställt Varberg? Nu är det dags att ansöka eller nominera till kultur- och fritidsnämndens årliga utmärkelser.

 • Ny parkering med 170 platser
  Under våren anlägger Varbergs kommun en ny parkeringsplats, på tomten där Bullerbyns förskola tidigare låg.

 • Avgifter och öppettider för Pingvinen beslutade i nämnd
  På kultur- och fritidsnämndens sammanträde, torsdag den 27 februari, togs beslut om vilka öppettider och avgifter som ska gälla i den nya badanläggningen.

 • Försäljning av bostadsrätt
  Varbergs kommun avser att avyttra en bostadsrätt på Granvägen, Brunnsberg

 • Öppet hus på Kulturskolan 14 mars
  Den 14 mars är det öppet hus på Kulturskolan. Vi berättar om verksamheten och du kan testa alla våra ämnen. Kom och hitta just din grej!

 • Nya lekplatser på gång
  I år bygger Varbergs kommun ett flertal nya lekplatser. Några är planerade att byggas eller färdigställas under våren och sommaren. Så här årets plan för mer lek ut:

 • Fler pendlingsstråk för cykel
  Nu bygger vi om och breddar flera gång- och cykelvägar. Det innebär att två nya sträckor görs om till arbetspendlingsstråk.

 • Kreativitet och digitalisering på Seniormässan
  2200 personer kom till Seniormässan 2020 och inspirerades av utställare och föreläsare från Varbergs kommun.

 • Länsstyrelsen vill se fördjupade utredningar om Västerport
  Länsstyrelsen och miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har nu lämnat sina granskningsyttranden om detaljplanen för Västerport, etapp 1. Ett antal utredningar behöver kompletteras och förtydligas, bland annat när det gäller klimatsäkring, markföroreningar och påverkan på närliggande kulturmiljö.

 • Beslut i korthet
  Förskole- och grundskolenämnden sammanträdde den 24 februari. Här kan du ta del av vilka beslut som fattades och korta beskrivningar av ärendena.

 • Ekonomidirektör Stefan Tengberg går i pension
  Stefan Tengberg väljer nu att sluta sin anställning som ekonomidirektör och går i pension till sommaren.

 • Nyheter från socialnämnden 20 februari
  Årsredovisning 2019 och slutrapport om ökad kvalitet nattetid i särskilt boende för äldre.

 • Seniormässan 2020
  På onsdag 26 mars klockan 10.00 öppnas portarna till årets Seniormässa i Sparbankshallen, Arena Varberg.

 • Räddningstjänsten varnar för mycket höga flöden i Viskan
  SMHI har gått ut med en klass 2-varning för mycket höga flöden i Viskan och Ätran. Räddningstjänsten Väst samverkar med andra aktörer i länet och följer utvecklingen. 

 • Nu städar vi Varberg!
  Håll Sverige Rent arrangerar varje vår kampanjen Skräpplockardagarna. Varbergs kommun kommer även detta år delta i kampanjen för ett renare Varberg. Nu städar vi!

 • Granskningstiden slut för Västerports detaljplan
  Nu är granskningstiden slut för detaljplanen för etapp 1 i Västerport.
  På grund av planens komplexitet har ett antal remissinstanser begärt, och fått, extra tid på sig att lämna sina yttranden.


 • Invigning i stjärnklar kväll
  I torsdags invigdes laserkonstverket Transmission på Världsarvet Grimeton Radiostation. Verkets gröna laserstrålar fick för första gången stråla ut på flera mils omkrets i en helt vindstilla och stjärnklar kväll.

 • Dags att resa Pingvinens entré
  Sedan december 2019 har stommen av Pingvinen, Varbergs is- och simarena, bit för bit monterats. Måndag 24 februari är det dags att resa stommen till den nya gemensamma entrén.

 • Hyrorna från serviceförvaltningen kommer senare
  Det fakturasystem som används för att skickar ut hyror till hyresgäster håller på att bytas. Det medför att hyrorna försenas.

 • Hyr en gymnastikhall under sportlovet
  Under sportlovet har du möjlighet att hyra en gymnastik- eller idrottshall även under dagtid. Gå ihop några stycken och skapa er egen sportlovsaktivitet. Bygg en hinderbana, dra ihop en badmintonturnering eller spela spökboll.

 • Varberg Energi föreslagen som arenasponsor av Påskbergsvallen
  Varbergs kommun vill göra en överenskommelse med Varberg Energi, som föreslås bli sponsor av Påskbergsvallen som arena. Förslaget blev offentligt under torsdagen i samband med att kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott som första politiska instans godkände förslaget.

 • Peder Skrivares skola i framkant rörande hållbarhet och cirkulär ekonomi
  Gymnasieskolan i Varbergs kommun har ökat elevernas kunskap om hållbarhet och cirkulär ekonomi. Peder Skrivares skola belönades med kommunens hållbarhetspris i fjol och omnämns i det senaste numret av Kommunal Ekonomi .

 • Gör något kul under sportlovet!
  Nu är årets sportlovsprogram här! Det innehåller massor av roliga aktiviteter för barn och unga i alla åldrar. Vad sägs om pyjamasparty på bibblan, sportlovs-LAN, att skapa djurporträtt och miniatyrlandskap i Konstverkstan eller kanske prova på golf? Detta och mycket, mycket mer finns att göra under årets sportlov.

 • Surftjejer tycker till om Apelviken
  Kommunen genomför en workshopserie för gymnasietjejer som går program med inriktning surfing. Den handlar om hur Varbergs kommun kan få fler tjejer att surfa. Syftet är att säkerställa jämställdhet i planeringen av utformningen i Apelviken.

 • Visa kärlek till vintercykling!
  På självaste Alla hjärtans dag firar vi även Vintercyklingens dag.
  Kom igen alla vintercyklare, nu visar vi att det går utmärkt att cykla
  även i blåst och kyla!


 • Dags att söka feriearbete för dig som går på gymnasiet
  Varbergs kommun erbjuder dig som går i årskurs 1 eller 2 på gymnasiet möjligheten att feriejobba i kommunen. Här kan du söka feriearbete inom många olika yrkesområden. I år finns 244 arbetsplatser fördelade på olika arbetsområden.

 • Följ kommunfullmäktige i direktsändning
  Tisdag 11 februari klockan 18 sammanträder kommunfullmäktige. Du har möjlighet att följa sammanträdet direkt via vår webb-tv.

 • Varning klass 2, stormbyar längs med västkusten
  SMHI har utfärdat en varning för stormbyar längs med västkusten, från söndag middag och natt, mot måndag. Följ väderläget och förbered dig genom att plocka undan lösa föremål utomhus och se över din egen beredskap.


 • Arbetscentrum bygger hinderbana för världsarvet Grimetons radiostation
  Arbetscentrum, på Varbergs omsorg, har fått i uppdrag att bygga en hinderbana (för barn 6–10 år) för världsarvet Grimetons radiostation.

 • Har du en bror eller syster med en funktionsvariation?
  På Ung i Varbergs syskongrupper kan du träffa andra unga som är i en liknande situation. Vi träffas, hänger och hittar på roliga saker tillsammans. Den 10 februari har vi en informationsträff. Välkommen!

 • Föräldrautbildningar våren 2020
  Här är Varberg kommuns föräldrautbildningar våren 2020.

 • Både vemod och skratt när färjan lämnade Varberg
  Flera hundra personer kom till Hoken för att säga hej då till Stena Nautica i fredags kväll.
  -Vilken dag: färjan lämnar Varberg och Storbritannien lämnar EU, konstaterade konferencier Peter Börjesson.


 • Nyheter från socialnämnden 23 januari 2020
  Årsresultat, mål och verksamhetsplan.

 • Vi vinkar av färjan
  Fredagen den 31 januari klockan 19.45 avgår Stena Nautica från Varbergs hamn för sista gången. Vi håller en enkel avskedsceremoni på piren för dem som vill säga hej då tillsammans. Välkomna!

 • Dags att ansöka om socialnämndens föreningsbidrag
  Socialnämnden ger årligen bidrag till föreningar som kompletterar socialnämndens verksamhet eller som på annat sätt bedöms vara till nytta inom nämndens verksamhetsområde. Nu är det dags att ansöka om bidrag för perioden 1 juni 2020 till 31 maj 2021.

 • På upptäcktsfärd i stationsområdet
  Många coola maskiner, lyft av en stor brunn och en titt på servicetunneln ovanifrån. Det mötte barnen från Bolmens förskola som idag gjorde studiebesök hos projekt Varbergstunneln.

 • Invigning av laserkonstverket Transmission på Grimeton Radiostation
  På World Radio Day, den 13 februari, invigs Världsarvet Grimeton Radiostations nya konstnärliga gestaltning, verket Transmission av Aleksandra Stratimirovic.

 • Domstolen säger ja till att förbereda för Västerport
  Varbergs kommun får tillstånd att utföra de åtgärder som krävs för att förstärka hamnområdet så att Västerport kan byggas. Det har Mark- och miljödomstolen nu meddelat.

 • Almers skola vidare till semifinal i Vi i femman
  Två klasser från Varberg kom i år med i kunskapstävlingen Vi i femman. Båda från Almers skola. Till veckan väntar semifinal och det kan bli så att klasserna möts i finalen.
  - Det är såklart lite tävling mellan dem men vi alla tycker att det är jätteroligt att det har gått så bra, säger Jakob Eklöf, klasslärare för 5B.


 • En mötesplats för dig som är ung och HBTQIA
  Välkommen till HBTQ 432 – en mötesplats för unga HBTQIA personer i Varberg. Gruppen kommer att träffas varannan måndag på ungdomsgården STN432. Första träffen är 3 februari.

 • Har din förening en aktivitet på sportlovet?
  Vecka 8 är alla barn och ungdomar i Varbergs kommun sportlovslediga, och kanske din förening har tänkt arrangera något för dem? Då ska ni vara med i Varbergs kommuns sportlovsprogram!

 • Nu finns filmen från Varberg Sessions #04
  Vad hade föreläsarna på Varberg Sessions att säga om framtidens städer? Nu kan du titta på filmen med Alexander Ståhle och Viktoria Walldin (bilden).

 • Extra "matigt" nyhetsbrev om Västerport
  Finns det någon kö till lägenheterna i Västerport? Hur var det på Varberg Sessions förra veckan? Och vad händer när Stena går sin sista tur från Varberg? Svar finns i senaste nyhetsbrevet om Västerport!

 • Minneshögtid för förintelsens offer
  Den 27 januari samlas människor över hela världen i en årlig manifestation. Det är den internationella minnesdagen för Förintelsens offer – samma datum som förintelselägret Auschwitz-Birkenau befriades 1945. År 2020 är det 75 år sedan.

 • Kostnaden för ombyggnationen av Påskbergsvallen är beslutad
  Idag den 21 januari har kommunfullmäktige beslutat om att investera för att bygga om Påskbergsvallen inför Varbergs Bois spel i Allsvenskan.

 • SKR:s rekommendationer gällande ansvar för blöjor i förskolan
  Förskole- och grundskoleförvaltningen i Varbergs kommun kommer att följa Sveriges kommuner och regioners (SKR) rekommendationer och ändrar inte sina nuvarande rutiner gällande ansvar för tillhandahållande av blöjor i förskolan och pedagogisk miljö. Det innebär att vårdnadshavare också fortsättningsvis får ta med sig egna blöjor till förskolan. 


 • Kommunen utreder extern drift av badanläggningar
  I december 2019 fick kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att utreda om det skulle innebära en besparing att lägga ut kommunens badverksamhet i extern regi samt vad det skulle innebära för berörd personal och verksamhetens kunder. Den 16 januari fick kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott en statusrapport i ärendet.

 • Budget 2020 och långtidsplan 2021-2024 antagen av förskole- och grundskolenämnden
  Med ledorden ”Vi ska stärka barns och elevers lärande och inspirera dem att uppnå sina drömmar” antog förskole- och grundskolenämnden sin budget för 2020 och långtidsplan 2021-2024 under ett extrainsatt sammanträde.

 • Följ kommunfullmäktige i direktsändning
  Tisdagen 21 januari klockan 18 sammanträder kommunfullmäktige. Du har möjlighet att följa sammanträdet direkt via vår webb-tv.

 • På måndag öppnar Komediantens café
  Den 20 januari öppnar caféet på Kulturhuset Komedianten igen. Caféet ska drivas i kommunal regi under ca ett år och kommer att erbjuda både frukost, fika och lunch till kulturhusbesökarna.

 • Nu startar världens djupaste sanering av berg
  Med hjälp av ett tryck på en ipad startade landshövding Lena Sommestad och kommunstyrelsens ordförande Ann-Charlotte Stenkil idag den stora saneringen av kvarteret Renen.

 • Ny avgift för plats i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem
  Den 1 januari 2020 höjdes inkomsttaket för hushållets bruttoinkomst som maxtaxan baseras på till 49 280 kr/månad. Det innebär att det fastställts nya högsta avgiftsbelopp per månad för plats i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem.

 • Första sprängningen ovan jord
  I eftermiddag, den 15 januari, görs den första sprängningen i projekt Varbergstunneln. Det är en sprängning i Lassabacka där den nya godsbangården byggs.

 • Stort intresse för aktuellt planprogram
  Ett planprogram för en del av Gamla Köpstad och Östra Träslövsläge är ute på samråd och intresserade har fram till den 28 februari på sig att tycka till.

 • Hållbarhet i fokus på Varberg Sessions #04
  Nu är det snart dags: onsdagen den 15 januari slås dörrarna upp för Varberg Sessions #04 på Arena Varberg. Föreläsningarna med Viktoria Walldin Alexander Ståhle och kommer att filmas och läggas ut på varberg.se så fort som möjligt.

 • Varbergs kommuns hantering av ansvar för blöjor inom förskolan
  Frågan om ansvar för tillhandahållandet av blöjor inom förskolan har blivit aktuell med anledning av en dom från Kammarrätten i december 2019. Förskole- och grundskoleförvaltningen jobbar nu med frågan i väntan på rekommendationer från Sveriges kommuner och regioner (SKR).

 • Tack för att ni sparade på vattnet! 
  Läckan på huvudvattenledningen till vattenverket i Varberg som uppstod natten mellan nyårsafton och nyårsdagen, blev aldrig så allvarlig som man först befarade. Tack vare att alla hjälptes åt gick vattenförbrukningen ner i kommunen, vilket medförde att ingen blev utan dricksvatten i kranen.

 • Campus Varberg beviljas fler yrkeshögskoleutbildningar
  Under förmiddagen kom beskedet från Myndigheten för yrkeshögskolan som presenterade resultatet av ansökningsomgången för 2019. Campus Varberg beviljades fem egna yrkeshögskoleutbildningar samt en som ska bedrivas i samverkan med Campus Västra Skaraborg. Totalt 12 yrkeshögskoleutbildningar kommer vara sökbara till hösten.

 • Västra Vallgatan stängs för bygget av Varbergstunneln
  Från 13 januari stängs Västra Vallgatan från Otto Torells gata till Birger Svenssons väg 40-42, vid infarten till Montessoriskolan och parkeringen på före detta inlinesbanan.

 • Alla kommunala verksamheter öppnar på fredag
  Den trasiga vattenledningen är nu reparerad. Från och med fredag den 3 januari klockan 05.00 kan dricksvattnet i Varberg användas utan återhållsamhet. Just nu pågår arbetet med att återfylla vattenreservoarerna. VIVAB vädjar därför om fortsatt sparsamhet med vattnet resten av torsdagsdygnet.

 • Stor vattenläcka i Varbergs kommun
  Uppdaterad nyhet torsdag 2 januari kl 09:50. Arbetet med vattenläckan fortgår enligt plan. Förskolor och fritidsanläggningar hålls stängda torsdag den 2 januari, men beräknas i nuläget hålla öppet som vanligt på fredag. Det är fortfarande mycket viktigt att spara på vattnet.

 • Stor vattenläcka i Varberg - var sparsam med vattnet!
  Uppdaterad nyhet kl. 14:30: Under nyårsnatten upptäcktes en stor läcka på huvudvattenledningen i Varberg. Vi uppmanar hushållen i Varberg att vara fortsatt sparsamma med vattnet. Detta gäller hela Varbergs kommun, förutom Gunnarsjö, Skällinge, Åkulla, Sibbarp, Kungsäter och Karl Gustav.

Filtrera nyheter

Söker du ännu äldre nyheter?

Titta bland de arkiverade nyheterna på varberg.se.