Sök

Planerade upphandlingar

Här finner du våra planerade upphandlingar för 2017.

Besiktning av Hissar lyftanordningar
Besiktning tryckanordningar
Teknikkonsult Storkök
Konsult inom fastighetsrätt och fastighetsekonomi
Stensättningsarbeten
EN-besiktning
Akustik och Buller utredningar
Tolkförmedlingstjänster
Mattransporter
Vägsläntslåtter
Lokalvård
Underhållsentreprenörer markarbeten
Catering
Besiktning lekplatser
Fönsterputs, höghöjdstäd och ångtvätt
Nytt avtal för underhållsentreprenader " Byggservice"
Sten, sand och grus
Läromedel; samordnade inköp och distribution
Tryckeritjänster
Hyrbilar
Textilmaterial
Upphandlingskonsulter
Cyklar och cykelrep
Projektledare ROT-projekt
Trygghetslarm, eget boende
Riskanalyser
Va/Dagvatten utredning
Parkeringsutredning
Sprinkler service
Brandkonsult
Förmånsdator
Förmånsbil
Montering och demonteringstjänster -Varberg Event
Möbler Hemlika miljöer
Buss för utflykter mm
Yrkeskläder och skor
Måleriprodukter, tapeter och måleriredskap
Fukt- och skadeutredning
Lampor, trivsellampor, adventsljusstakar osv.
Beteendevetare
Organisationskonsulter
Växtmaterial ( trädgårdsutrustning typ buskar, växter, verktyg, planteringsjord osv)
Service, reparation hushållsmaskiner/vitvaror
Belysningsarmaturer
Besiktningstjänster idrott
Slöjdmaterial, trä och metall
Miljötekniska undersökningar inom Renenprojektet
Pilottester inom Renenprojektet
Referensmätningar- Renenprojektet
Infoskyltar till anläggningsarbete och badinformation
YH-utb. Medicinsk sekreterare
YH-utb Energitekniker spec.vindkraft
YH-utb Byggtekniker
YH-utb Mätningstekniker
Statistik, datainsamling, analys - CLL
Laboratorietjänster. Diverse analys av jordprover, brunnar klorerade …
Rivning Renen
Besiktningsmän inom fastighet
Toalettbyggnad Brunnsparken
VVS projektör
Bevakningstjänster
UE inom stängsel
Styr & Reglerutrustning
Rekryteringstjänster
Pilgata 2 Projekteringsåtgärder
LED-skärmar

ikon

Kontakta oss

Upphandlingschef

Christine Källner
0340-885 52
christine.kallner@varberg.se

ikon

Självservice & blanketter