varningsikon

2018-05-22 16.24

Eldningsförbud i Varbergs kommun  

Från och med den 23 maj klockan 08:00 råder det eldningsförbud i Varbergs och Falkenbergs kommuner. Det varma vädret har gjort att det är mycket torrt i skog och mark och spridningsrisken vid en eventuell brand är stor. Eldningsförbudet gäller tillsvidare.

Läs mer

Sök

Krav fakturainnehåll

För att kommunen ska kunna betala fakturor är det viktigt att det tydligt framgår att det är Varbergs kommun som är fakturamottagare, vad som har levererats och vem inom kommunen som har gjort beställningen. Om nödvändiga uppgifter saknas på fakturan kommer den att returneras till avsändaren.

Varbergs kommun tillämpar elektronisk fakturahantering. I undantagsfall, vid enstaka tillfällen, kan pappersfakturor skickas till vår skanningsleverantör.

Varbergs kommun betalar sina fakturor via bankgiro och ser därför helst att det finns bangirokonto hos er som leverantör.

För att fakturan ska kunna styras till rätt mottagaren så ska fakturan märkas med något av följande.

1. Orderreferens i fakturans orderreferensfält: Kommunens ordernummer som genereras vid elektronisk beställning till leverantören. Finns e-handelsorder ska detta anges i första hand.

2. Fakturareferens: VBG-koden som består av VBG och 2-9 siffor, utan nolla (0) på slutet. (VBGxxx…) Koden ska uppges av kommunens beställare. Om beställaren inte anger någon referenskod ber vi dig att efterfråga detta.

Att uppgiften finns underlättar vår hantering, men ger också dig som leverantör en ökad säkerhet att beställaren är en person som är anställd i Varbergs kommun och säkerställer att betalning sker i tid.

I undantagsfall om ni behöver skicka faktura på papper är fakturadressen:

Varbergs kommun

Vbgxxx…

Box 1122

432 15 VARBERG

ikon

Kontakta oss

Ekonomikassistent

Marianne Klang

0340-881 88

marianne.klang@varberg.se


ikon

Självservice & blanketter