varningsikon

2020-03-31

Information med anledning av corona/covid-19

Varbergs kommun följer aktivt händelseutvecklingen gällande coronaviruset covid-19. Vi samverkar med Länsstyrelsen och andra myndigheter samt följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Läs mer

Sök

Upphandling och inköp

När Varbergs kommun köper varor, tjänster eller byggentreprenader måste vi följa lagen om offentlig upphandling, LOU. På så sätt har alla leverantörer chans att kunna vara med och konkurrera om affärerna, ingen leverantör får behandlas sämre eller bättre än någon annan.

Lagen om offentlig upphandling - LOU

Lagen om offentlig upphandlinglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster är det regelverk som anger hur upphandling ska gå till i offentlig verksamhet. Kommunen får eller kan alltså inte välja om LOU ska användas eller inte, den måste alltid följas.

Upphandlingspolicy och tillämpningsanvisningar

Förutom de formella reglerna i LOU har Varbergs kommun en upphandlingspolicy och tillämpningsanvisningar. Detta för att säkerställa att varor och tjänster köps med rätt kvalitet, till lägsta kostnad och med minsta möjliga miljöpåverkan. Det innebär att kommunens upphandling långsiktigt ska medverka till en marknadssituation som präglas av uthållighet och väl fungerande konkurrens.

Uppförandekod för leverantörer

Varbergs kommunkoncern ställer sociala och etiska krav på sina leverantörer genom att tillämpa en uppförandekod vid köp av varor, tjänster och entreprenader.

Ramavtal

För att inte behöva göra en upphandling varje gång behovet av en viss produkt uppstår, upphandlar kommunen ofta så kallade ramavtal med någon eller några leverantörer som gäller under en viss begränsad tid, oftast under två till fyra år. Blir ni en av våra ramavtalsleverantörer innebär det att ni arbetar långsiktigt med oss. Varor och tjänster för ungefär 400 miljoner kronor avropas via kommunens övergripande ramavtal och resterande upphandlas för sig.

Alla leverantörer med ramavtal läggs in i kommunens e-handelssystem. Det innebär att både beställningar och fakturor är elektroniskalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster samt att avtalstrohet gäller, det vill säga att kommunens beställare ska vända sig till ramavtalsleverantörer vid inköp.

ikon

Kontakta oss

Upphandlingsavdelningen

Upphandlingschef

Laila Eklund
0340-885 52
laila.eklund@varberg.se

Upphandlare

Lena Holm
0340-881 41

lena.holm@varberg.se

Upphandlare

Robert Andersson

0340-69 70 93

robert.andersson1@varberg.se

Upphandlare

Manda Eld

0340-69 70 04
manda.eld@varberg.se

Upphandlare

Annika Zikovic

0340-69 70 05

annika.zikovic@varberg.se

Upphandlare

Hilda Strömberg
0340-885 44

hilda.stromberg@varberg.se

Upphandlare

Lena Kékesy
0340-69 71 92

lena.kekesy@varberg.se

Upphandlare

Ros-Marie Johansson
0340-885 67
ros-marie.johansson@varberg.se

Upphandlare

Mikael Knutson
0340-886 17

mikael.knutson@varberg.se

E-handelsutvecklare

Camilla Nylén Leffler
0340-886 57
camilla.nylen.leffler@varberg.se

E-handelsutvecklare

Dan Kihlström
0340-886 22
dan.kilhstrom@varberg.se

E-handelsutvecklare

Cecilia Brag

0340-886 23

cecilia.brag@varberg.se

ikon

Självservice & blanketter