varningsikon

2018-05-22 16.24

Eldningsförbud i Varbergs kommun  

Från och med den 23 maj klockan 08:00 råder det eldningsförbud i Varbergs och Falkenbergs kommuner. Det varma vädret har gjort att det är mycket torrt i skog och mark och spridningsrisken vid en eventuell brand är stor. Eldningsförbudet gäller tillsvidare.

Läs mer

Sök

Food truck och matvagn i Varberg

Rullande restaurangverksamhet i hamnen i Varberg

Är du intresserad av att sälja mat från en food truck eller matvagn?

Konceptet ”food truck” – rullande restaurangverksamhet - är en global trend som innebär att mark upplåts tillfälligt till ett motordrivet fordon som säljer olika typer av färdiglagade maträtter till förbipasserande. Food trucks och matvagnar av olika slag kan ge invånare och besökare en förhöjd upplevelse av stadens matutbud genom sitt tillfälliga gästspel.

Mattorg i Varberg

I Varberg upplåter vi mark till ett mattorg på Västra Hamnplan längst ner mot hamnen utanför Campus. Totalt rymmer mattorget fyra försäljningsplatser som håller öppet under juni till augusti.

Karta över platserna på Västra Hamnplan
PDF
(pdf, 11.7 MB)Information och regler för food truck eller matvagnPDF (pdf, 19.3 kB)

Intresseanmälan

Fram till och med den 28 februari 2018 kan du anmäla ditt intresse för en plats på mattorget under sommarsäsongen 2018.

Eftersom antalet platser är begränsat behöver du som företagare göra en intresseanmälan. Så här går det till:

  • Skicka in din intresseanmälan via vår e-tjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
  • Intresseanmälningarna utvärderas av hamn- och gatuförvaltningen.
  • De matvagnar som väljs ut erbjuds en plats i början av april. 

Tillstånd

Om du erbjuds en plats behöver du söka de tillstånd som krävs för att få ta platsen i anspråk:

Tidsbegränsat bygglovöppnas i nytt fönster

Ansök hos stadsbyggnadskontoret. En komplett ansökan ska innehålla:

  • En ifylld ansökningsblankett
  • En karta med placering och ritning
  • En skiss över food truck eller matvagn med måttangivelser
  • Ett foto på food truck eller matvagn

Tillstånd för användandet av offentlig platslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Enligt ordningslagen krävs det tillstånd för att få utnyttja markyta, en offentlig plats. Ansök hos polismyndigheten i Varberg. Samma ansökningshandlingar som till bygglovet kan användas till polistillståndet.

ikon

Kontakta oss

Utvecklare evenemang och offentlig plats

Ulrika Åkerlind

Hamn- och gatuförvaltningen

070-923 57 64

offentligplats@varberg.se

ikon

Självservice & blanketter