Sök

Upplåtelse av offentlig platsmark

Den offentliga platsen tillhör alla och kan användas för en mängd olika ändamål. Efterfrågan av offentlig plats för uteserveringar, evenemang, gatuförsäljning, reklamskyltar och byggnadsställningar ökar ständigt och kräver tillstånd av polismyndigheten.

Med offentlig platsmark menas i huvudsak vägar, torg, parker och andra platser som redovisas som allmän plats i detaljplanerna.

För att få använda offentlig platsmark i ett annat syfte än det som marken är avsedd för krävs tillstånd av polismyndigheten. Innan polisen kan lämna tillstånd till markupplåtelse måste markens ägare eller förvaltare ge sitt tillstånd. I Varbergs kommun är det hamn- och gatuförvaltningen som kan upplåta denna allmänna mark till exempelvis konserter, gatuförsäljning med mera. Framtagna grunder för användning av offentlig platsPDF (pdf, 303.6 kB) styr tillståndshanteringen.

Sök tillstånd på polisens hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Taxa för upplåtelse av offentlig platsPDF (pdf, 5.2 MB)

Bilaga 1, Karta över centrum, fästningsområdet, innerhamnenPDF (pdf, 2 MB)

Bilaga 2, Karta över Varbergs tätortPDF (pdf, 3.1 MB)

Vad är en offentlig plats?

Enligt 1 kap 2§ Ordningslagen är offentlig plats:

• Allmänna vägar
• Gator, vägar, torg, parker och andra platser som i detaljplan redovisas som allmän plats och som har upplåtits för sitt ändamål.
• Områden som i detaljplan redovisas som kvartersmark för hamn-
verksamhet, om marken har upplåtits för detta ändamål och är
tillgänglig för allmänheten.
• Andra landområden och utrymmen inomhus som stadigvarande
används för allmän trafik. Med trafik menas i detta sammanhang gång-, cykel-, moped- och biltrafik.

ikon

Kontakta oss

Utvecklare evenemang och offentlig plats

Ulrika Åkerlind

Hamn- och gatuförvaltningen

070-923 57 64

ulrika.akerlind@varberg.se

ikon

Självservice & blanketter