Sök

Skyltning, varuställ och affischering

För att få ett snyggt och enhetligt utseende på skyltning och affischering i Varberg så finns riktlinjer framtagna om hur detta får ske. De ska också säkerställa att skyltning inte utgör trafikfara, hindrar framkomlighet eller utgör någon olycksrisk.

Bild på trottoarpratare som är handikappvänlig

Reklamskyltar, varuställ och flaggor

För att få placera lösa reklamskyltar och varuställ på offentlig plats, till exempel på trottoaren framför en butik, krävs tillstånd av polisenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och att avgift enligt gällande taxaPDF (pdf, 1 MB) är betald. Reklamskyltar får inte användas som vägvisning eller hänvisning, utan ska vara placerade omedelbart i anslutning till verksamheten. Skyltar ska inte hindra framkomlighet och finnas i en ram.

Hamn- och gatunämnden har tagit fram riktlinjerPDF (pdf, 271 kB) för hur reklamskyltar och varuställ får se ut och hur de ska placeras.

Så kallade beachflaggor är inte tillåtna i innerstaden för varuexponering och skyltning. De är tillåtna vid evenemang inom evenemangsområdet.

Tillfällig affischering och skyltning

I Varbergs centralort finns det sex speciellt avsedda platser för tillfällig affischering och skyltning med bockar eller andra anordningar på offentlig plats. För att få sätta upp skyltar/affischtavlor på dessa platser krävs tillstånd av polisenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och att avgift enligt gällande taxaPDF (pdf, 1 MB) är betald.

Man kan bara få tillstånd för tillfällig affischering i samband med offentliga tillställningar och sammankomster, till exempel inför olika typer av evenemang som sportevents, konserter, festivaler, cirkus och liknande. Skyltar/affischtavlor får sättas upp tidigast två veckor före evenemanget och ska plockas bort efter tillståndstidens slut, det vill säga senast dagen efter evenemanget har avslutats.

Hamn- och gatunämnden har tagit fram riktlinjerPDF (pdf, 93.5 kB) för hur och på vilka platser affischering och skyltning får ske.    

KartaPDF (pdf, 231.5 kB) över de sex affischeringsplatserna inom Varbergs centralort.

ikon

Kontakta oss

Utvecklare evenemang och offentlig plats

Katarina Leo

Hamn- och gatuförvaltningen

070-923 57 64

offentligplats@varberg.se


Handläggare upplåtelser

Anna-Carin Karlsson

Hamn- och gatuförvaltningen
070-820 68 31

offentligplats@varberg.se


Britt-Marie Svensson
Hamn- och gatuförvaltningen

073-305 19 59

offentligplats@varberg.se

ikon

Självservice & blanketter