Sök

Driva livsmedelsverksamhet

Anläggning där livsmedelsverksamhet ska bedrivas måste registreras hos miljö- och hälsoskyddsförvaltningen.

Även om du inte har någon fast anläggning (till exempel vill sälja korv från en handdragen vagn utomhus) behöver du registrera din verksamhet.

Anmälan av animalieanläggningar så som till exempel fiskeanläggningar eller produktionsanläggningar för köttprodukter ska göras till Livsmedelsverket, inte kommunen.

Anmäla livsmedelsverksamhet

För att göra en anmälan om registrering av livsmedelsverksamhet ska ifylld blankett för Anmälan om registrering av livsmedelsverksamhetPDF (pdf, 202 kB) skickas/lämnas till miljö- och hälsosksyddsförvaltningen. Förvaltningen kan begära kompletterande uppgifter i efterhand om det skulle behövas.

Verksamheten får påbörjas tidigast två veckor efter det att anmälan om registrering inkommit till miljö- och hälsoskyddsförvaltningen. Ingen slutbesiktning behövs. Vi gör sedan en inspektion när verksamheten är igång och bedömer om ni uppfyller alla relevanta krav i lagstiftningen. En avgift tas ut för handläggningen av anmälan av livsmedelsverksamhet enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige som justeras årligen.

Ta över en befintlig verksamhet

När du tar över en befintlig verksamhet gäller inte den gamla registreringen eller det gamla godkännandet längre. Du som tar över en verksamhet måste därför registrera dig hos miljö- och hälsoskyddsförvaltningen. Observera att det är verksamheten som ska registreras och inte lokalen.

Samma regler gäller vid övertagande som för en ny anläggning. Lokalen måste uppfylla alla lokalkrav enligt livsmedelslagstiftningen och ha en fungerande egenkontroll. Skillnaden mellan det gamla godkännandet och registrering är att det inte görs någon förhandsgranskning.

Verksamheten får påbörjas tidigast två veckor efter det att anmälan om registrering inkommit till miljö- och hälsoskyddsförvaltningen. En inspektion kommer att göras efter det att verksamheten har startat för att granska lokalens utformning och hantering av livsmedel samt rutiner för egenkontroll.

Ändra befintlig anläggning

Om du har en registrerad livsmedelsverksamhet och vill göra betydande ändringar är du skyldig anmäla detta till miljö- och hälsoskyddsförvaltningen.

Förändringar anmäler du på samma blankett som vid start av en ny verksamhet. Kryssa i rutan förändring av verksamheten och sedan beskriver du vad som ändringen gäller.

Upphörd verksamhet

Tänk på att anmäla till miljö- och hälsoskyddsförvaltningen att verksamheten upphört. Anmälan gör du på samma blankett som vid start av verksamhet. Kryssa i rutan upphörande av livsmedelsverksamhet.

Tänk på att om du inte anmäler att din verksamhet har upphört finns risk att du kommer debiteras årsavgift för kommande år.

Hantering av livsmedel vid tillfälliga evenemang

Från och med den 1 januari 2006 gäller EG-förordningarna om hygien och offentlig kontroll. De nya hygienreglerna utgår från konsumenternas självklara rätt till säkra livsmedel och att inte bli lurade. Reglerna innebär ett större ansvar för dig som är företagare/huvudman för verksamheter med tillfällig livsmedelshantering.

Enligt EG-förordning 852/2004 samt LIVSFS2005:20 ska alla verksamheter vara registrerade eller godkända för sin livsmedelshantering, även vid tillfälliga evenemang.

Du som hanterar livsmedel är skyldig att informera miljö- och hälsoskyddsförvaltningen så att din anläggning kan registreras. Alla livsmedelsföretag ska uppfylla relevanta krav för egenkontroll, utrustning, utrymmen eller platser.

Lämpliga åtgärder kommer att vidtas om miljö- och hälsoskyddsförvaltningen konstaterar brister i verksamheten.

ikon

Kontakta oss

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen

Drottninggatan 17

Reception: 0340-882 66

mhn@varberg.se

ikon

Självservice & blanketter