Sök

Dricksvattenanläggningar

Enligt hygienföreskrifterna ska verksamheter som omfattas av dricksvattenföreskrifterna godkännas eller registreras.

Dricksvattenföreskrifterna gäller hanteringen av och kvaliteten på dricksvatten, oavsett om denna ingår i en yrkesmässig verksamhet eller inte.

Föreskrifterna gäller dock inte dricksvatten från vattenverk som

  • i genomsnitt tillhandahåller mindre än 10 kubikmeter dricksvatten per dygn, eller
  • försörjer färre än 50 personer

såvida inte vattnet tillhandahålls eller används som en del av en kommersiell eller offentlig verksamhet, som till exempel restaurang eller café med egen brunn.

Godkännande eller registrering

Sådan beredning i vattenverk som utgår från ytvatten, från ytvattenpåverkat grundvatten eller från grundvatten som pH-justeras och/eller desinfekteras ska godkännas. Syftet är få en förhandsgranskning av beredningen vid sådana vattenverk där risken för akuta hälsoproblem är som störst.

Övrig verksamhet som omfattas av dricksvattenföreskrifterna ska registreras.

Ifylld blankett för ansökan/anmälan av dricksvattenanläggningPDF (pdf, 296.4 kB) lämnas till miljö- och hälsoskyddsförvaltningen. En provtagningsplan ska lämnas in tillsammans med ansökan/anmälan.

Egenkontroll för dricksvattenanläggningar

Egenkontroll är ett system som syftar till att säkerställa att dricksvatten är hälsosamt och rent. Skyldigheten att bedriva egenkontroll omfattar alla som producerar eller tillhandahåller dricksvatten och ett HACCP baserat egenkontrollprogram för dricksvattenanläggningen ska finnas.

Egenkontroll innebär såväl förebyggande åtgärder som kontroll i efterhand. Exempel på förebyggande åtgärder inom dricksvattenförsörjningen är upprättande av skyddsområde för vattentäkt, larm och annan driftsövervakning. Exempel på kontroll i efterhand är regelbundna undersökningar av vattnets kvalitet.

Egenkontrollens omfattning och innehåll kan variera beroende på verksamheten. Egenkontroll av dricksvatten är dock mer regelstyrd än för övriga livsmedel och verksamhetsutövarens undersökningar enligt dricksvattenföreskrifterna omfattar:

  • regelbundna undersökningar i form av normal kontroll och utvidgad kontroll
  • undersökningar som ingår i driftsinstruktionen
  • undersökningar som ingår i underhåll och skötsel av distributionsanläggningen
  • undersökningar på förekommen anledning, till exempel för att utreda orsaken till problem
ikon

Kontakta oss

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen

Drottninggatan 17

Reception: 0340-882 66

mhn@varberg.se

ikon

Självservice & blanketter