Sök

Livsmedelsverksamheter

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har ansvaret för kontroll enligt livsmedelslagen. Det innebär bland annat att vi registrerar eller godkänner och inspekterar livsmedelsanläggningar.

Du som har en godkänd/registrerad livsmedelsanläggning eller bedriver tillfällig livsmedelshantering kan förvänta dig ett besök från livsmedelsenheten.

Vi kontrollerar bland annat rengöring, hygienisk standard på anläggningen, underhåll, egenkontroll och att livsmedelsföretagaren uppfyller livsmedelslagstiftningen. Vi tar också prov på livsmedel som hanteras hos dig och lämnar dessa till analys för att kontrollera mikrobiologisk och/eller kemisk kvalitet.

ikon

Kontakta oss

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen

Drottninggatan 17

Reception: 0340-882 66

mhn@varberg.se

ikon

Självservice & blanketter