varningsikon

2018-08-13 07.56

Eldningsförbud i Varbergs kommun gäller fram till den 21 augusti kl. 09.00.

Eldningsförbudet i Varbergs kommun upphör tisdagen den 21 augusti klockan 09.00. Fram till dess är det fortsatt förbjudet att elda utomhus, men det är okej att grilla på tomtmark och inom restaurangområde med släckutrustning till hands.

Läs mer

Sök

Badanläggningar

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen bedriver tillsyn över kommunens badanläggningar, samt över alla bassänger, pooler, floatingtankar och liknande där företag eller föreningar erbjuder bad för allmänheten.

Anmälan

Bassängbad som upplåts åt allmänheten kräver anmälan vid start eller ombyggnad. Anmälan ska vara skriftlig och innehålla allmänna uppgifter, ritningar och tekniska beskrivningar så att miljö- och hälsoskyddsnämnden kan bedöma verksamheten och föreslagen lokal.

Anmälan görs på blanketten Anmälan om badanläggningPDF (pdf, 66.7 kB) och ska lämnas in till miljö- och hälsoskyddsförvaltningen minst sex veckor innan lokalen tas i bruk.

En avgift tas ut för handläggningen av anmälan av bassängbad enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige som justeras årligen.

Utebliven anmälan

Om en verksamhet som omfattas av anmälningsplikt tas i bruk innan en anmälan gjorts (eller om anmälan kommer in för sent) blir verksamhetsutövaren skyldig att betala en miljösanktionsavgift.

ikon

Kontakta oss

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen

Drottninggatan 17

Reception: 0340-882 66

mhn@varberg.se

ikon

Självservice & blanketter