varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

Placering av uteserveringar

En uteservering i Varberg

Exempel på uteservering i Varberg.

Är du intresserad av att sätta upp en uteservering utanför din verksamhet?

I Varbergs stadskärna finns det riktlinjer som anger hur en uteservering ska utformas och placeras i förhållande till din verksamhet på allmän platsmark.

Riktlinjen gäller för området inom Västra Vallgatan, Magasinsgatan, Östra Vallgatan och Södra Vallgatan. Uteserveringar utanför detta området eller på kvartersmark omfattas inte av riktlinjerna. Har du några frågor är du välkommen att kontakta oss.

Här kan du läsa mer om kommunens riktlinjer.

ikon

Kontakta oss

Utvecklare Offentlig plats

Självservice & blanketter