Sök

Drogförebyggande arbete

Varbergs kommun deltar i Krogar Mot Knark, en nationell samverkan mot knark som syftar till att freda restauranger från narkotika.

Samverkan sker mellan kommun, polis och krögare genom:

  • Aktivt ställningstagande mot narkotika.
  • Årliga utbildningar i ”säkra drogtecken” för krogpersonal.
  • Åtaganden från respektive samverkanspart att agera vid misstanke/upptäckt av narkotika.
  • Årlig kampanj.

Läs mer om årets kampanj. Läs mer om det viktiga samarbetet mot narkotika på www.krogarmotknark.selänk till annan webbplats.

ikon

Kontakta oss

Tillståndsenheten

Besöksadress: Norrgatan 25

tillstandshandlaggare@varberg.se


Helén Albino Andersson

Tillståndshandläggare

0340-883 53

helen.albino.andersson@varberg.se 


Susanne Apelqvist

Tillståndshandläggare

0340-887 78

susanne.apelqvist@varberg.se

ikon

Självservice & blanketter