Sök

Alkohol

Här kan du som vill sälja eller servera alkohol läsa mer om tillståndsfrågor och serveringsbestämmelser.

Alkoholservering

Servering av spritdrycker, vin, starköl och annan jäst alkoholdryck får bara göras av dig som har serveringstillstånd. Du ansöker om serveringstillstånd hos kommunen.länk till annan webbplats

Socialförvaltningens tillståndsenhet handlägger sedan din ansökan enligt reglerna i alkohollagen och kommunens riktlinjer. Därefter beslutar socialnämnden om att bevilja eller avslå ansökan om serveringstillstånd.

Kommun och polis utövar tillsyn över de verksamheter som beviljats serveringstillstånd. Beslut om eventuella påföljder vid missförhållanden tas av socialnämnden. Tillståndsenheten ansvarar också för registrering och tillsyn av folkölsförsäljning. Den som säljer eller serverar folköl ska anmäla detta till kommunens tillståndsenhet.

Alkohollagen är en social skyddslagstiftning

Alkohollagen är en social skyddslag med syfte att begränsa alkoholens negativa skadeverkningar. Alkoholpolitiska hänsyn har företräde framför näringspolitiska. Servering av alkoholdrycker ska ske enligt reglerna i alkohollagen, föreskrifter och kommunens riktlinjer.

Alkohollagenlänk till annan webbplats

Riktlinjer för alkoholservering i Varbergs kommunPDF (pdf, 490.5 kB)

Här kan du läsa en sammanfattning av de viktigaste bestämmelserna för servering av alkohol.PDF (pdf, 23.8 kB)

Utbildning och information

Kommun, polis, krögare och ordningsvakt samverkar i ett nätverk som varje år erbjuder utbildning i ansvarsfull alkoholservering för serveringsansvariga och övrig personal som serverar alkoholdrycker. Nätverket kallas Ansvarsfull alkoholservering i Halland www.ansvarsfullhalland.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Nätverket samverkar även med Krogar mot knark i syfte att minska och försvåra användandet av narkotika i krogmiljö. Kommun och polis erbjuder årliga utbildningar för krögare som vill delta aktivt i detta arbete.

Krögarträffar

Den som har serveringstillstånd är välkommen på de krögarträffar som tillståndsenheten har två gånger om året. Kontakta tillståndshandläggarna för mer information.

Kommunens policy för alkohol och droger

Kommunens politiska mål i det förebyggande arbetet mot alkohol och droger beskrivs i Alkohol och drogpolicy för Varbergs kommunPDF (pdf, 73.7 kB)

Samarbete med Skatteverket

Vi samarbetar med Skatteverket. Läs mer om samarbete mellan tillståndshandläggarna och SkatteverketPDF (pdf, 847.7 kB)

ikon

Kontakta oss

Tillståndsenheten

Besöksadress: Norrgatan 25


Helén Albino Andersson

Tillståndshandläggare

0340-88 353

helen.albino.andersson@varberg.se 


Susanne Apelqvist

Tillståndshandläggare

0340-88 778

susanne.apelqvist@varberg.se

ikon

Självservice & blanketter