varningsikon

2018-08-13 07.56

Fortsatt eldningsförbud i Varbergs kommun

Eldningsförbudet ligger fortfarande kvar i Varbergs kommun. Från klockan 12:00 måndagen den 13 augusti är det fortsatt förbjudet att elda utomhus men det är okej att grilla på tomtmark och inom restaurangområde med släckutrustning till hands.

Läs mer

Sök

Verksamhetstomter

Bild på husuppförande för näringsverksamhet, grävskopa och ett par bilar

Foto: Hidvi Group

Varbergs kommun kan erbjuda verksamhetstomter för nyproduktion på olika håll i kommunen.

Varbergs kommun äger tomtmark för nyetablering av verksamheter, exempelvis kontor och småindustri. Marken som ägs av Varbergs kommun är detaljplanerad. I nuläge planerar Varbergs kommun för ytterligare ett industriområde i anslutning till E6 och Värnamovägen. Verksamhetsområdet, Holmagärde, kommer att ha ett mycket attraktivt läge. I området bedöms cirka 34 hektar tomtmark bli tillgängligt för nya etableringar.

Under menyvalet försäljningsklara tomter redovisas lediga tomter inom de olika verksamhetsområden som kommunen ansvarar för. Det finns också information om bland annat tillåtna verksamhetstyper, tomtstorlekar och prisläge.

För ytterligare information är du välkommen att kontakta samhällsutvecklingskontoret som ansvarar för försäljning och exploatering av mark.

ikon

Kontakta oss

Samhällsutvecklingskontoret

ikon

Självservice & blanketter