Sök

Verksamhetstomter

Bild på arkitektmodell av trä med hav, park och byggnader

Varbergs kommun kan erbjuda verksamhetstomter för nyproduktion på olika håll i kommunen.

Varbergs kommun äger tomtmark för nyetablering av verksamheter, exempelvis kontor och småindustri. Marken som ägs av Varbergs kommun är detaljplanerad. Om du har intresse av att etablera din verksamhet i Varbergs kommun är du välkommen att läsa mer under menyvalet planerade projekt där du finner information om var kommunen planerar för nya verksamhetsområden i framtiden.

Under menyvalet försäljningsklara tomter redovisas lediga tomter inom de olika verksamhetsområden som kommunen ansvarar för. Det finns också information om bland annat tillåtna verksamhetstyper, tomtstorlekar och prisläge.

För ytterligare information är du välkommen att kontakta Planeringskontoret som ansvarar för försäljning och exploatering av mark samt hållbar samhällsutveckling.

ikon

Kontakta oss

Marknad Varberg

ikon

Självservice & blanketter