varningsikon

2018-05-22 16.24

Eldningsförbud i Varbergs kommun  

Från och med den 23 maj klockan 08:00 råder det eldningsförbud i Varbergs och Falkenbergs kommuner. Det varma vädret har gjort att det är mycket torrt i skog och mark och spridningsrisken vid en eventuell brand är stor. Eldningsförbudet gäller tillsvidare.

Läs mer

Sök

Verksamhetstomter

Bild på husuppförande för näringsverksamhet, grävskopa och ett par bilar

Foto: Hidvi Group

Varbergs kommun kan erbjuda verksamhetstomter för nyproduktion på olika håll i kommunen.

Varbergs kommun äger tomtmark för nyetablering av verksamheter, exempelvis kontor och småindustri. Marken som ägs av Varbergs kommun är detaljplanerad. I nuläge planerar Varbergs kommun för ytterligare ett industriområde i anslutning till E6 och Värnamovägen. Verksamhetsområdet, Holmagärde, kommer att ha ett mycket attraktivt läge. I området bedöms cirka 34 hektar tomtmark bli tillgängligt för nya etableringar.

Under menyvalet försäljningsklara tomter redovisas lediga tomter inom de olika verksamhetsområden som kommunen ansvarar för. Det finns också information om bland annat tillåtna verksamhetstyper, tomtstorlekar och prisläge.

För ytterligare information är du välkommen att kontakta samhällsutvecklingskontoret som ansvarar för försäljning och exploatering av mark.

ikon

Kontakta oss

Samhällsutvecklingskontoret

ikon

Självservice & blanketter