varningsikon

2018-08-13 07.56

Fortsatt eldningsförbud i Varbergs kommun

Eldningsförbudet ligger fortfarande kvar i Varbergs kommun. Från klockan 12:00 måndagen den 13 augusti är det fortsatt förbjudet att elda utomhus men det är okej att grilla på tomtmark och inom restaurangområde med släckutrustning till hands.

Läs mer

Sök

Arrendeavgifter Apelviken

Arrendenämnden har i beslut den 15 mars 2016 fastställt följande arrendenivåer inom området Apelviken.

Varbergs kommun har för villkorsändring sagt upp samtliga arrendekontrakt inom området Apelviken i Varbergs kommun för perioden 2016 – 2020. Berörda arrendekontrakt återfinns på fastigheterna Getakärr 5:62, 5:70, 5:71, 5:122, 5:147 och Nygård 1:2.

För tomter med 75 kvm byggrätt gäller en arrendeavgift om 24 000 kr/år enligt följande:

2016 - 2017 = 20 000 kr

2018 - 2019 = 22 000 kr

2020 = 24 000 kr

För tomter med 45 kvm byggrätt gäller en arrendeavgift om 14 400 kr/år enligt följande:

2016 – 2017 12 000 kr

2018 – 2019 13 200 kr

2020 14 400 kr

För tomter med 35 kvm byggrätt gäller en arrendeavgift om 11 200 kr/år enligt följande:

2016 – 2017 9 300 kr

2018 – 2019 10 300 kr

2020 11 200 kr

För samtliga arrenden ska arrendeavgifterna under kommande femårsperiod inte uppräknas med index. I övrigt gäller arrendekontrakten på oförändrade villkor. 

ikon

Kontakta oss

Kontakt

Markförvaltare

Leif Andersson

E-post: leif.andersson3@varberg.se

 

Markförvaltare

Taulanta Tulla

E-post: taulanta.tulla@varberg.se

ikon

Självservice & blanketter