varningsikon

2018-08-13 07.56

Eldningsförbud i Varbergs kommun gäller fram till den 21 augusti kl. 09.00.

Eldningsförbudet i Varbergs kommun upphör tisdagen den 21 augusti klockan 09.00. Fram till dess är det fortsatt förbjudet att elda utomhus, men det är okej att grilla på tomtmark och inom restaurangområde med släckutrustning till hands.

Läs mer

Sök

Markreserv

Samhällsutvecklingskontoret förvaltar den mark (markreserv) som ägs av Varbergs kommun.  Markreserven utgörs av de markområden som inte har detaljplanelagts för allmänna ändamål, eller helt saknar detaljplan.

Markupplåtelser, arrende

Samhällsutvecklingskontoret hanterar omkring 700 stycken arrendeupplåtelser för olika ändamål såsom; jordbruk, upplag, fritidshustomter, koloniområden, gokartbana och ridverksamhet.

Du som är intresserad av att arrendera mark av Varbergs kommun, sänder en förfrågan till samhällsutvecklingskontoret antingen via brev eller e-post. Det är inte alltid vi kan tillmötesgå de önskemål som inkommit av olika skäl, men möjligheten att registreras som sökande på vår intresselista finns alltid.

Markförvärv

Varbergs kommun arbetar kontinuerligt för att utöka sitt markinnehav genom strategiska markförvärv. Dessa markförvärv är, på längre sikt, en förutsättning för att Varbergs kommun skall kunna utvecklas på det sätt vi önskar och i den takt vi vill.

Funderar du på att sälja mark? Ta gärna en kontakt med oss på samhällsutvecklingskontoret, vi kan ha intresse av att förvärva både större och mindre områden i olika delar av kommunen.

ikon

Kontakta oss

Markförvaltare

Samhällsutvecklingskontoret
Leif Andersson

0340-882 23

leif.andersson3@varberg.se

 

Taulanta Tulla

0340-882 46

taulanta.tulla@varberg.se

ikon

Självservice & blanketter