varningsikon

2018-08-13 07.56

Fortsatt eldningsförbud i Varbergs kommun

Eldningsförbudet ligger fortfarande kvar i Varbergs kommun. Från klockan 12:00 måndagen den 13 augusti är det fortsatt förbjudet att elda utomhus men det är okej att grilla på tomtmark och inom restaurangområde med släckutrustning till hands.

Läs mer

Sök

Den här nyheten är äldre än tre månader och kan därför vara inaktuell.
2017-11-14

Markanvisningsplan

Här kan du läsa om Varbergs kommuns markanvisningsplan

Markanvisningsplanen har tagits fram på uppdrag av kommunstyrelsens arbetsutskott. Planen ska fungera som ett underlag för arbetet med kommande markanvisningar i Varbergs kommun, med fokus på stadens centrala delar. Den nuvarande Markanvisningsplanen antogs av Kommunstyrelsen den 24 oktober 2017 och sträcker sig från 2018-2022. Planen kommer att uppdateras årligen.

Avsikten är att markanvisningsplanen ska skapa transparens och förutsägberhet för exploatörer och byggherrar med intresse av att delta i Varbergs kommuns utveckling och bodra till bostadsförsörjning som svarar mot kommunens målsättningar avseende såväl upplåtelseformer, boendekvaktiéer, miljöhänsyn och hyresnivåer.

Ladda ner Markanvisningsplanen i sin helhet här:PDF (pdf, 4.6 MB)