varningsikon

2018-05-22 16.24

Eldningsförbud i Varbergs kommun  

Från och med den 23 maj klockan 08:00 råder det eldningsförbud i Varbergs och Falkenbergs kommuner. Det varma vädret har gjort att det är mycket torrt i skog och mark och spridningsrisken vid en eventuell brand är stor. Eldningsförbudet gäller tillsvidare.

Läs mer

Sök

Kort information om kommunens förvaltningar och bolag

Varbergs kommun har nio olika förvaltningar. Här nedan kan du läsa lite om deras verksamhet.

Barn och utbildningsförvaltningen: I Varbergs kommun finns ett brett utbud av omsorgs- och utbildningsalternativ för barn, ungdomar och vuxna. Allt från förskola och grundskola till kulturskolan och vuxenutbildning.

Kultur och fritidsförvaltningens huvuduppgift är att hjälpa människor att ta vara på och utveckla sina intressen inom kultur, fritid och idrott .Inom kultur- och fritidsförvaltningen finns det tre avdelningar: fritidsavdelningen, kulturavdelningen samt ungdomsavdelningen.

Hamn- och gatuförvaltningen: ansvarar för trafiksystem och offentliga miljöer att färdas, vistas och verka i. Förvaltningen utvecklar, planerar, driver, bygger och sköter verksamheten i enlighet med hamn- och gatunämndens ansvarsområde.

Socialförvaltningen: ansvarar för omsorg om äldre- och funktionshindrade och arbetar för ekonomisk och social trygghet för kommunens invånare.

Kommunstyrelsens förvaltning: stödjer kommunstyrelsen i uppdraget att leda och samordna kommunens verksamheter. Kommunstyrelsens förvaltning består av sex verksamheter som ansvarar för olika områden

Överförmyndarförvaltningen: är en obligatorisk verksamhet vars arbetsuppgifter främst består av att utreda behov av god man och förvaltare och utöva tillsyn över ställföreträdare.

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningens huvuduppgift är att utöva tillsyn inom områden som berör hälsa, livsmedel och miljö. Tillsyn innebär att bevaka att kommunen, företag och enskilda följer de lagar och riktlinjer som vår riksdag och våra statliga verk har bestämt.

Stadsbyggnadskontoret: arbetar med detaljplanering, planmässiga utredningar och handläggning av bygglov. På uppdrag av kommunstyrelsens förvaltning utförs översiktsplanering och utredningar.

Serviceförvaltningen ansvarar för service och tjänster inom fastighetsdrift- och underhåll, kost och städ samt IT och växel.

Om de kommunala bolagen kan du läsa på respektive hemsida:

Varberg event: www.varbergevent.se
länk till annan webbplats
Port of halland: www.portofhalland.se
länk till annan webbplats
VIVAB: www.vivab.se
länk till annan webbplats
Varberg energi: www.varbergenergi.se
länk till annan webbplats
Varbergs fastighet AB: www.varbergsfastighets.se
länk till annan webbplats
Varbergs bostad: www.varbergsbostad.selänk till annan webbplats

ikon

Kontakta oss

Kontakt

Kontaktinformation

ikon

Självservice & blanketter