Sök

Arbetsmarknadsinsatser

Här är information till dig som är arbetslös och har försörjningsstöd. Inom kommunen har vi olika insatser för dig som är arbetssökande. Du erbjuds exempelvis arbetsträning eller praktik inom kommunen eller inom näringslivet.

Vem kan få insatser?

Detta gäller dig som är arbetslös och har försörjningsstöd.

Hur får du insatserna?

När du blivit beviljad försörjningsstöd kommer du att få träffa en arbetsmarknads-sekreterare.Under ett eller flera samtal pratar vi om dina möjligheter att få ett arbete och vilket stöd du kan behöva på vägen dit. Tillsammans kommer vi fram till vilken arbetsmarknadsaktivitet som du ska delta i. Vi samarbetar också med Arbetsförmedlingen.

Vilket stöd kan du få?

När du ska börja din arbetsmarknadsaktivitet får du träffa personal på någon av nedanstående arbetsställen. Läs mer om vilka alternativ som finns och vad de erbjuder för arbetsmarknadsinsatser:

ikon

Kontakta oss

Arbetsmarknadssekreterare

Lilian Einarsson

0340 –884 17

070–555 93 56

lilian.einarsson@varberg.se


Caroline Sir

0340–887 80

070–580 03 40

caroline.sir@varberg.se

 

Annelie Bertilsson

0340–887 64

070–610 70 65

annelie.bertilsson@varberg.se


Lena Eriksson

0340-887 57

070-879 87 57

E-post: lena.eriksson@varberg.se

ikon

Självservice & blanketter