varningsikon

2020-03-27

Information med anledning av corona/covid-19

Varbergs kommun följer aktivt händelseutvecklingen gällande coronaviruset covid-19. Vi samverkar med Länsstyrelsen och andra myndigheter samt följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Läs mer

Sök

Språkträning

Språkträning är en kurs för den som behöver träna sin svenska och är inskriven på Arbetsförmedlingen, Socialförvaltningen eller deltar i Arbetsmarknadsenhetens insatser.

I språkträningen får personen träna svenska individuellt eller i mindre grupper genom undervisning, diskussioner och studiebesök.

Syftet är att deltagaren ska utveckla sin svenska för att öka möjligheterna till att gå vidare till praktik, studier eller arbete.

Kursen har kontinuerlig antagning. Det finns möjlighet att delta i språkträningen både på förmiddagar och/eller eftermiddagar

Målet är att deltagarna ska förbättra sina kunskaper i svenska när det gäller att:

  • Läsa och skriva.
  • Öka sin kommunikationsförmåga.
  • Utöka sitt ordförråd inom olika områden.

På språkträningen:

  • Utformas undervisningen efter deltagarens språknivå.
  • Finns möjlighet att studera i grupp och individuellt.
  • Används olika hjälpmedel och sätt för att lära in, t ex med böcker, stenciler, datorer, filmer och Ipad.
  • Görs samhällsnyttiga studiebesök.

Så gör du för att anmäla dig

Vänd dig till din handläggare på arbetsförmedlingen, socialförvaltningen eller arbetsmarknadsenheten som bedömer om du kan starta hos oss.

ikon

Kontakta oss

Mujigan Ahmet

Språkträning

070-69 74 532


 


ikon

Självservice & blanketter