varningsikon

2020-03-27

Information med anledning av corona/covid-19

Varbergs kommun följer aktivt händelseutvecklingen gällande coronaviruset covid-19. Vi samverkar med Länsstyrelsen och andra myndigheter samt följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Läs mer

Sök

Samhällsorienteringen

Samhällsorientering är en kurs för den som är ny i Sverige och vill få mer kunskap om det svenska samhällets historia, demokrati och system. I utbildningen får personen lära sig hur den kan bli delaktig i det svenska samhället genom undervisning, diskussioner, gästföreläsningar och studiebesök.

Utbildningen sker på deltagarens eget språk.

För att kunna delta i samhällsorientering måste personen:

 • ha varit folkbokförd i en kommun i högst tre år,
 • komma från ett land utanför EES-området/Schweiz och vara 18 år.

Kursen pågår under 8 veckor och det är 3 kurstillfällen à 3 timmar/vecka. Totalt 72 timmar.

Målet ska vara att deltagarna utvecklar kunskap om:

 • de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingarna,
 • den enskildes rättigheter och skyldigheter i övrigt,
 • hur samhället är organiserat,
 • praktiskt vardagsliv.

Områden som berörs i kursen är:

 • Att komma till Sverige.
 • Att bo i Sverige.
 • Att försörja sig och utvecklas i Sverige.
 • Individens rättigheter och skyldigheter.
 • Att bilda familj och leva med barn i Sverige.
 • Att påverka i Sverige.
 • Att vårda sin hälsa i Sverige.
 • Att åldras i Sverige.

Så gör du för att anmäla dig

Om du är inskriven på arbetsförmedlingen anmäler din handläggare dig till kursen.

Om du inte är inskriven på arbetsförmedlingen anmäler du dig direkt till Varbergs kommuns samordnare för samhällsorienteringen Ingemar Andersson, 0702-88 19 08, ingemar.andersson@varberg.se.

ikon

Kontakta oss

Ingemar Andersson

Arbetsplatskultur

0702-88 19 08


 


ikon

Självservice & blanketter