varningsikon

2020-03-27

Information med anledning av corona/covid-19

Varbergs kommun följer aktivt händelseutvecklingen gällande coronaviruset covid-19. Vi samverkar med Länsstyrelsen och andra myndigheter samt följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Läs mer

Sök

Prova på-anställning

Prova på-anställning är ett samlingsnamn för tidsbegränsade, individuella kommunala anställningar. Prova på-anställningen ligger tidsmässigt efter arbetsprövning och praktik.

Prova på-anställning kan ges på kommunala förvaltningar, föreningar eller sociala företag i Varbergs kommun. Prova på-anställningen kan pågå sex månader med möjlighet till högst sex månaders förlängning. För att få en prova på-anställning måste du uppfylla samtliga nedanstående villkor:

  • Haft försörjningsstöd i minst sex månader.
  • Berättigad till någon form av lönestöd från arbetsförmedlingen, se ovan.
  • Inte vara LAS:ad, eller riskera att bli det, i Varbergs kommun.
  • Genomfört en fungerande praktik i minst två månader, vad avser närvaro, samarbete, arbetsuppgifter och så vidare på den arbetsplats där Prova-på anställningen ska ges.
  • Arbetsplatsen måste tacka ja och kunna erbjuda lämpliga arbetsuppgifter, handledning samt att berörd fackförening ska ge sitt medgivande.

Som Prova på-anställd är du anställd av Arbetsmarknadsenheten. Lönen är godkänd av arbetstagarorganisationerna och bekostas av staten och uppdragsavdelningen. Du har rätt till två semesterdagar per anställningsmånad. Du är försäkrad samt har samma rättigheter och skyldigheter som övriga anställda i kommunen med undantag av LAS (Lagen om anställningsskydd) i vissa fall. Under anställningen kan du efter samråd med Arbetsmarknadsenheten ha individuella aktiviteter så som exempelvis att ta körkort, genomgå kortare utbildning, inleda skuldsanering eller praktik på privat företag. Vid ogiltig frånvaro eller övrig misskötsamhet kan anställningen avslutas i förtid.

Syfte

Efter avslutad Prova på-anställning ska du som anställd ha:

  • Stärkt din arbetsförmåga och uthållighet.
  • Fått en vana att arbeta och försörja dig själv.
  • Fått kontakter och referenser på arbetsmarknaden.
  • Gått med i A-kassa/Alfakassa om anställningen är A-kasseberättigande.
  • Ökat din anställningsbarhet.

Målsättning

Att du ska ha stärkt din ställning på arbetsmarknaden och ökat dina möjligheter till stadigvarande arbete eller yrkesutbildning.

ikon

Kontakta oss

Rebecka Andersson


070-69 92 631


ikon

Självservice & blanketter