varningsikon

2020-03-27

Information med anledning av corona/covid-19

Varbergs kommun följer aktivt händelseutvecklingen gällande coronaviruset covid-19. Vi samverkar med Länsstyrelsen och andra myndigheter samt följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Läs mer

Sök

Praktik

För att praktik ska kunna bli aktuellt ska du uppfylla de mest grundläggande arbetsvillkoren. Praktikplats är oftast det sista steget i arbetslinjen innan Du går vidare till arbetsförmedlingen och får ta del av deras service och resurser samt matchas mot arbete.

Din närvaro under praktiken ligger till grund för din rätt till försörjningsstöd och rapporteras in till handläggaren en gång per månad.

Syfte

  • Att öka dina möjligheter att komma ut på arbetsmarknaden.
  • Att du ska få prova på ett yrkesområde som du är intresserad av att studera till eller arbeta inom.
  • Att du ska få arbetslivserfarenhet och vara igång i ett arbetssammanhang.
  • Att ge dig möjlighet till meriter och referenser för ditt fortsatta jobbsökande.
  • Att ge dig möjlighet att fortsätta att träna på de grundläggande arbetsvillkoren och visa att det fungerar med en regelbunden närvaro över tid, arbetstider med heltid och så vidare.

Målsättning

Att genom praktik klargöra om du:

  • Uppfyller arbetsmarknadens grundläggande villkor och kan gå vidare till arbetsförmedlingen som arbetssökande och ta del av deras service och resurser, matchning mot arbete.
  • Delvis uppfyller arbetsmarknadens grundläggande villkor men har behov av fortsatt utredning för att få ta del av arbetsförmedlingens service och resurser (nytt uppdrag exempelvis arbetsträning och/eller ny praktik)
  • Delvis eller inte alls uppfyller arbetsmarknadens grundläggande villkor och därför har behov av fortsatt utredning i samverkan med andra myndigheter såsom försäkringskassa och sjukvård
ikon

Kontakta oss

Ingemar Andersson

Arbetsplatskultur

0702-88 19 08


Therese Vidlycke

Praktikplatser inom Kommunal verksamhet

0721-51 61 50


Per Bånghäll

Introduktionskurs

0705-66 49 08


ikon

Självservice & blanketter