varningsikon

2020-03-27

Information med anledning av corona/covid-19

Varbergs kommun följer aktivt händelseutvecklingen gällande coronaviruset covid-19. Vi samverkar med Länsstyrelsen och andra myndigheter samt följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Läs mer

Sök

Offentligt skyddad anställning (OSA)

Offentligt skyddad anställning (OSA) ligger tidsmässigt efter arbetsförmågebedömning, arbetsprövning och arbetsträning. OSA kan användas som en tidsbegränsad övergångsanställning för personer med ovanstående funktionshinder.

Personen ska ha godkänt sin arbetshandikappkodning på arbetsförmedlingen. OSA kan bara ges till ett begränsat antal personer. För att få en OSA krävs att personen klarat minst tre månaders arbetsprövning/arbetsträning på heltid med god närvaro, uppvisat en medvetenhet om sin problematik, helst genomgått behandling och har en längre stabil nykter- och drogfrihet. OSA riktas till de som har, eller riskerar att bli, beroende av försörjningsstöd och som bedöms ha en chans att komma ut på den reguljära arbetsmarknaden.

Arbetsförmedling, uppdragsgivare och utförare måste vara överens om att en OSA är den rätta åtgärden. Vid en OSA görs en planering om vad som ska hända under anställningstiden, exempelvis att ta körkort, kortare utbildning och/eller skuldsanering. OSA ska innefatta en praktik på den öppna arbetsmarknaden.

Din närvaro ligger till grund för den lön du får. Du har rätt till två semesterdagar per arbetad månad. OSA är inte LAS-berättigande (Lagen om anställningsskydd).

Syfte

Efter avslutad OSA ska du ha:

  • Stärkt din arbetsförmåga och uthållighet.
  • Fått en vana att arbeta.
  • Hanterat den egna ekonomin.
  • Lärt dig ta konsekvensen av sjukfrånvaro med mera.
  • Fyllt utbildnings- och erfarenhetsluckor.
  • Fått kontakter och referenser på arbetsmarknaden.
  • Provat på och förberett dig för ett arbete på den öppna arbetsmarknaden.

Målsättning

Att få ett arbete på den reguljära arbetsmarknaden och bli självförsörjande.

ikon

Kontakta oss

Rebecka Andersson

 

070-69 92 631


ikon

Självservice & blanketter