varningsikon

2020-03-27

Information med anledning av corona/covid-19

Varbergs kommun följer aktivt händelseutvecklingen gällande coronaviruset covid-19. Vi samverkar med Länsstyrelsen och andra myndigheter samt följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Läs mer

Sök

Arbetsträning

Arbetsträning kan behövas när en person varit borta länge från arbetsmarknaden exempelvis på grund av skada eller av annan anledning inte kommit in på den öppna arbetsmarknaden. Du får en plats i en verksamhet inom någon av Varbergs kommuns aktörer.

Arbetsträning följer tidsmässigt efter arbetsprövning. I uppdraget ska det framgå vilka specifika förmågor som ska tränas, exempelvis tidspassning och uthållighet. Insatsen pågår i minst tre månader och kan förlängas vid behov.

Din närvaro under arbetsträningen ligger till grund för din rätt till försörjningsstöd och rapporteras in till handläggaren en gång per månad.

Syfte

Att förbättra träna arbetslivets grundläggande funktioner i en arbetsmiljö för att bli redo för arbetsmarknaden, såsom:

 • Att ha en god närvaro över tid och att meddela sig vid frånvaro.
 • Att passa tider och raster, vara på rätt plats vid rätt tid.
 • Att ta instruktioner och utföra arbetsuppgifter.
 • Att kunna samarbeta med ledning och arbetskamrater.
 • Att utvecklas och lära nytt.
 • Att träna på att ta egna initiativ, vara självständig och hitta rätt arbetstempo utifrån dina förutsättningar.
 • Att träna på uthållighet och tålamod.
 • Att vara ändamålsenligt klädd på arbetsplatsen.

Målsättning

Att genom arbetsträningen klargöra om du:

 • Uppfyller arbetsmarknadens grundläggande villkor och kan gå vidare till arbetsförmedlingen som arbetssökande och ta del av deras service och resurser, matchning mot arbete.
 • Delvis uppfyller arbetsmarknadens grundläggande villkor men har behov av fortsatt utredning för att få ta del av arbetsförmedlingens service och resurser (nytt uppdrag exempelvis arbetsträning och/eller praktik).
 • Delvis eller inte alls uppfyller arbetsmarknadens grundläggande villkor och därför har behov av fortsatt utredning i samverkan med andra myndigheter såsom försäkringskassa och sjukvård.
ikon

Kontakta oss

Ingemar Andersson

Arbetsplatskultur

0702-88 19 08


Therese Vidlycke

Praktikplatser inom Kommunal verksamhet

0721-51 61 50


Per Bånghäll

Introduktionskurs

0705-66 49 08


ikon

Självservice & blanketter