varningsikon

2020-03-27

Information med anledning av corona/covid-19

Varbergs kommun följer aktivt händelseutvecklingen gällande coronaviruset covid-19. Vi samverkar med Länsstyrelsen och andra myndigheter samt följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Läs mer

Sök

Arbetsprövning

Insatsen ska ge svar på frågan om dukan stå till arbetsmarknadensförfogande eller inte. Du får en plats i en verksamhet inom någon av Varbergs kommuns aktörer.

Din närvaro under arbetsprövningen ligger till grund för din rätt till försörjningsstöd, och rapporteras in till handläggaren minst en gång per månad.

Syfte

Att utreda om du uppfyller arbetsmarknadens grundläggande villkor, så som:

 • Att ha god närvaro, passa tider och meddela eventuell frånvaro.
 • Att ta instruktioner och utföra arbetsuppgifter.
 • Att arbeta individuellt och i grupp.
 • Att visa uthållighet och tålamod.
 • Att vara en god arbetskamrat.
 • Att hålla god personlig hygien.
 • Att vara drogfri och nykter.
 • Att be om hjälp när behov uppstår.

Målsättning

Att genom arbetsprövningen klargöra om du:

 • Uppfyller arbetsmarknadens grundläggande villkor och kan gå vidare till arbetsförmedlingen som arbetssökande och ta del av deras service och resurser, matchning mot arbete.
 • Delvis uppfyller arbetsmarknadens grundläggande villkor men har behov av fortsatt utredning för att få ta del av arbetsförmedlingens service och resurser (nytt uppdrag exempelvis arbetsträning och/eller praktik).
 • Delvis eller inte alls uppfyller arbetsmarknadens grundläggande villkor och därför har behov av fortsatt utredning i samverkan med andra myndigheter såsom försäkringskassa och sjukvård.
ikon

Kontakta oss

Kontakt

Ingemar Andersson Tel 070-288 19 08,  Arbetsplatskultur.

Therese Vidlycke 072-151 61 50, Praktikplatser inom Kommunal verksamhet.

Per Bånghäll 070-566 49 08, Jobbsökaraktiviteter, CV, personligt brev.

ikon

Självservice & blanketter