varningsikon

2020-03-27

Information med anledning av corona/covid-19

Varbergs kommun följer aktivt händelseutvecklingen gällande coronaviruset covid-19. Vi samverkar med Länsstyrelsen och andra myndigheter samt följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Läs mer

Sök

Arbetsplatskultur

Arbetsplatskultur är en kurs för den som kommer från ett annat land än Sverige och vill få mer kunskap om den svenska arbetsmarknaden. Syftet är att rusta deltagarna och underlätta övergången till arbete.

I utbildningen får personen lära sig hur den kan bli delaktig på en arbetsplats genom undervisning, diskussioner, övningar och studiebesök på både privata och kommunala arbetsplatser samt utbildningsanordnare.

Kursen pågår under 12 veckor och det är 4 kurstillfällen à 3 timmar/vecka. Totalt 144 timmar.

Målet ska vara att deltagarna utvecklar förståelse och kunskap om:

  • den enskildes rättigheter och skyldigheter på en arbetsplats,
  • arbetsmarknaden och dess organisationer,
  • arbetslivet bland annat genom möten med arbetsplatser och arbetsgivare.

Områden som berörs i kursen är:

  • skrivna och oskrivna regler på en arbetsplats,
  • horisontella principer: om icke-diskriminering, jämställdhet och tillgänglighet,
  • hållbart arbetsliv,
  • lagar och avtal som styr arbetslivet,
  • fackförbund och a-kassa,
  • det svenska utbildningssystemet,
  • arbetsmarknad och branschkunskap.

Så gör du för att anmäla dig

Vänd dig till din handläggare på arbetsförmedlingen, socialförvaltningen eller arbetsmarknadsenheten som bedömer om du kan starta hos oss.

ikon

Kontakta oss

Ingemar Andersson

Arbetsplatskultur

0702-88 19 08

 ikon

Självservice & blanketter