varningsikon

2020-03-27

Information med anledning av corona/covid-19

Varbergs kommun följer aktivt händelseutvecklingen gällande coronaviruset covid-19. Vi samverkar med Länsstyrelsen och andra myndigheter samt följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Läs mer

Sök

Arbetsförmågebedömning

Arbetsförmågebedömning är en strukturerad bedömning av din arbetsförmåga utifrån närvarorapport, arbetsledarens observationer, dina egna observationer, självskattning av arbetsrelaterade förmågor, exempelvis arbetstakt, handlag, uthållighet och samarbetsförmåga. Bedömningen kan utgöra grund för din fortsatta planering med arbetsförmedling och/eller försäkringskassan.

Din närvaro under arbetsförmågebedömningen ligger till grund för Din rätt till försörjningsstöd och rapporteras in till handläggaren en gång per månad.

Syfte

  • Att utreda vilka arbetsuppgifter du klarar av.
  • Att utreda vilka arbetsuppgifter som är olämpliga för dig.
  • Att kartlägga dina starka sidor.
  • Att klargöra ditt nuvarande arbetsutbud (hel – eller deltid).

Målsättning

Att genom arbetsförmågebedömningen klargöra om du:

  • klarar att utföra arbetsuppgifter, vilken typ och i vilken grad.
  • uppfyller arbetsmarknadens grundläggande villkor och kan gå vidare till arbetsförmedlingen som arbetssökande och ta del av deras service och resurser, matchning mot arbete.
  • delvis uppfyller arbetsmarknadens grundläggande villkor men har behov av fortsatt utredning för att få ta del av arbetsförmedlingens service och resurser (nytt uppdrag exempelvis arbetsprövning, arbetsträning och/eller praktik).
  • delvis eller inte alls uppfyller arbetsmarknadens grundläggande villkor och därför har behov av fortsatt utredning i samverkan med andra myndigheter såsom försäkringskassa och sjukvård.
ikon

Kontakta oss

Ingemar Andersson

Arbetsplatskultur

0702-88 19 08


Therese Vidlycke

Praktikplatser inom Kommunal verksamhet

0721-51 61 50


Per Bånghäll

Introduktionskurs

0705-66 49 08


ikon

Självservice & blanketter