varningsikon

2020-03-27

Information med anledning av corona/covid-19

Varbergs kommun följer aktivt händelseutvecklingen gällande coronaviruset covid-19. Vi samverkar med Länsstyrelsen och andra myndigheter samt följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Läs mer

Sök

Ambassadörsprogrammet

Utbildningen till arbetsplatsambassadör är kostnadsfri med syfte att:

  • stötta och ge verktyg till personal och arbetsplatser som tar emot praktikanter,
  • genom att utbilda ”nyckelpersoner” skapa interna diskussioner kring attityder, värderingar, jämställdhet, kulturer och mångfald,
  • bidra till att öppna arbetslivet för de människor som har svårigheter att få tillträde till arbetsmarknaden och skapa fler goda arbetsplatser.

Utbildningen består utav 2 heldagar samt 7 halvdagar där deltagarna får viktiga verktyg och redskap för att bli bättre på att ta emot och introducera praktikanter och nyanställda.

Arbetsplatsambassadörerna har för avsikt att arbeta med arbetsplatsens arbetsmiljö och underlättar arbetet med att introducera nya medarbetare/praktikanter och resulterar i fler arbetsplatser.

ikon

Kontakta oss

Therese Vidlycke

0721-51 61 50

 

Maria Malmström

070-86 91 421

 


ikon

Självservice & blanketter