Sök

2017-11-14

Markanvisningsplan

Här kan du läsa om Varbergs kommuns markanvisningsplan

Markanvisningsplanen har tagits fram på uppdrag av kommunstyrelsens arbetsutskott. Planen ska fungera som ett underlag för arbetet med kommande markanvisningar i Varbergs kommun, med fokus på stadens centrala delar. En ny version av markanvisningsplanen antogs av Kommunstyrelsen den 27 november 2018 och sträcker sig från 2019-2023. Planen kommer att uppdateras årligen.

Avsikten är att markanvisningsplanen ska skapa transparens och förutsägberhet för exploatörer och byggherrar med intresse av att delta i Varbergs kommuns utveckling och bodra till bostadsförsörjning som svarar mot kommunens målsättningar avseende såväl upplåtelseformer, boendekvaktiéer, miljöhänsyn och hyresnivåer.

Ladda ner Markanvisningsplanen i sin helthet här:PDF (pdf, 4.7 MB)


ikon

Kontakta oss

Kontakt

Kontaktinformation

Självservice & blanketter