varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

Yrkeshygienisk verksamhet

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har tillsyn över alla lokaler där allmänheten erbjuds hygienisk behandling. Vissa hygienverksamheter måste dessutom anmälas innan de får starta.

Anmälningsplikt

Anmälningsplikt gäller för verksamheter där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling som innebär risk för blodsmitta genom användning av skalpeller, akupunkturnålar, piercingverktyg eller andra liknande skärande eller stickande verktyg.

Med blodsmitta menas smittämnen som överförs med blod till en annan persons blod, direkt eller via slemhinna. Smittämnet kan ge upphov till infektion hos mottagaren. Exempel är hepatit B och C och HIV-virus.

Om du har e-legitimation kan du enkelt skicka in din anmälan via vår e-tjänst Länk till annan webbplats.. Det går också bra skriftligen skicka in anmälan genom att fylla i blanketten Anmälan om yrkesmässig hygienisk verksamhet som innebär risk för blodsmitta Pdf, 156.7 kB. (Pdf, 156.7 kB). Anmälan ska innehålla administrativa uppgifter, ritningar, uppgifter om ventilationen samt tekniska beskrivningar över verksamheten så att vi kan bedöma verksamheten och den föreslagna lokalen. Vid anmälningsärenden kommer vi alltid ut och bedömer lokalen vid ett platsbesök.
Kom ihåg att anmälan ska inkomma till miljö- och hälsoskyddsförvaltningen minst sex veckor innan verksamhetsstart. Anmälningsplikt gäller även för väsentlig ändring av verksamheten, till exempel utökning. Handläggningen av anmälan debiteras i timavgift enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige som justeras årligen.

ikon

Kontakta oss

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen

Drottninggatan 17

Reception: 0340-882 66

mhn@varberg.se

Självservice & blanketter