varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

Serveringstillstånd

Här kan du som säljer eller vill sälja alkohol läsa mer om tillstånd för att servera alkohol, så kallat serveringstillstånd. När behöver du tillstånd? Vem kan få det? Hur går ansökan till? Vilka regler gäller?

När behövs serveringstillstånd?

För att få servera alkohol måste du ha ett serveringstillstånd. Alkohol som ingår i entré- eller deltagaravgift är också servering.

Serveringstillstånd behövs inte om samtliga krav nedan är uppfyllda:

 • Det är ett enstaka tillfälle för i förväg bestämda personer.
 • Det sker utan vinstintresse och utan annan kostnad för deltagarna än kostnaden för inköp av dryckerna.
 • Det äger rum i lokaler där det inte bedrivs yrkesmässig försäljning av alkohol eller lättdrycker.

Ett exempel då du inte behöver serveringstillstånd kan vara vid en privat bröllopsfest eller 50-årsfest.

Vem kan få serveringstillstånd?

Du ska vara lämplig utifrån personliga och ekonomiska förhållanden. Du ska inte ha skulder till samhället i form av skatter eller avgifter. Du bör heller inte ha begått några brott som kan påverka din möjlighet till serveringstillstånd. Du ska ha kunskap om alkohollagen och kunna visa detta genom godkänt kunskapsprov.

Din restaurang ska vara säker ur brandsynpunkt, ha tillräckligt många sittplatser och vara överblickbar. Restaurangen ska ha ett eget kök och erbjuda en varierad meny. Vid tillfällig alkoholservering är kraven på lokal och matutbud något lägre.

Din ansökan kan avslås av alkoholpolitiska skäl även om övriga krav är uppfyllda.

Riktlinjer för alkoholservering i Varbergs kommunPDF (pdf, 829.6 kB)

Ansökan

Efter ansökan faktureras en prövningsavgiftPDF (pdf, 157.3 kB). Du kan ansöka direkt på vår webbplats via självservice eller fylla i en blankett. Här nedan hittar du länk till självservice, blanketter och anvisningar för att ansöka:

Vilka handlingar ska bifogas ansökan?

Vilka bilagor som behövs beror på vilket tillstånd du ansöker om. På ansökningsblanketten finns en lista på vilka handlingar som ska bifogas.

Vad kostar det?

Prövningsavgiften beror på vilket tillstånd du ansöker om. En avgift tas även ut för kunskapsprovet. För den tillsyn som görs tas en tillsynsavgift ut. Här kan du se vilka avgiftena ärPDF (pdf, 157.3 kB)

Kunskapsprov

Du måste göra ett kunskapsprov för att visa att du har tillräckliga kunskaper om alkohollagen. Kunskapsprovet görs på kommunens tillståndsenhet.

KunskapsprovPDF (pdf, 65.8 kB)

Hur lång tid tar det att få ett beslut?

Normal handläggningstid är 1-3 månader från komplett ansökan. I kommunens riktlinjerPDF (pdf, 829.6 kB) hittar du rutiner för handläggning och handläggningstider.

Vad ska du tänka på när du startar restaurang?

Läs mer på www.verksamt.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster under "Checklista för att starta restauranglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster"

Vad gäller när du har serveringstillstånd?

Alkohollagen och kommunens riktlinjer reglerar vad som gäller vid alla typer av serveringstillstånd. Riktlinjerna reglerar även serveringstider, serveringslokal, uteservering med mera:

 • Serveringen av alkoholdrycker ska ske med återhållsamhet.
 • Servering av alkoholdrycker får inte ske till personer under 18 år
 • Ordning och nykterhet ska vara god i och utanför lokalen/området för serveringen
 • Lagad eller tillredd mat ska kunna serveras. Lättdrycker ska finnas.
 • Serveringsansvarig person ska finnas på serveringsstället.
  Inköp av alkoholdrycker får endast ske från Systembolaget eller partihandlare.
 • Marknadsföringen av alkohol får inte vara påträngande, uppsökande eller uppmana tillatt dricka.

ServeringsbestämmelserPDF (pdf, 110.9 kB)

Alkohollagenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Riktlinjer för alkoholservering i Varbergs kommunPDF (pdf, 829.6 kB)

Vad händer om du inte följer reglerna för tillståndet?

Kommun och polis gör tillsyn på restauranger. Om reglerna inte följs kan kommunen besluta om erinran, varning eller återkallelse av tillstånd som påföljd.

Den som säljer alkohol i strid med reglerna kan dömas för brott mot alkohollagen till böter eller fängelse.

Vad gäller vid förändringar i verksamhet eller vid ägarbyte?

Alla förändringar i verksamheten ska anmälas till kommunens tillståndsenhet, till exempel ombyggnad av serveringslokal eller nya serveringsansvariga. Även betydande förändringar av ägarförhållandena och upphörande av verksamheten ska anmälas.

Anmälan av nya serveringsansvarigalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Blankett för anmälan av nya serveringsansvarigaPDF (pdf, 260.9 kB)

Blankett för Anmälan av ändrade ägarförhållandenPDF (pdf, 252.7 kB)

Blankett för Anmälan om upphörande av serveringstillståndPDF (pdf, 304.8 kB)

ikon

Kontakta oss

Tillståndsenheten

Besöksadress: Norrgatan 25

tillstandshandlaggare@varberg.se


Helén Albino Andersson

Tillståndshandläggare

0340-883 53

helen.albino.andersson@varberg.se 


Susanne Apelqvist

Tillståndshandläggare

0340-887 78

susanne.apelqvist@varberg.se


Maria Björcke
Tillståndshandläggare

0340-889 77

maria.bjorcke@varberg.se


Självservice & blanketter