varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

Drogförebyggande arbete

Varbergs kommun håller kurser i  Ansvarsfull Alkoholservering för personal som bedriver alkoholservering och är viktiga för ordning, nykterhet och säkerhet i dessa verksamheter.

Ansvarsfull Alkoholservering erbjuds krögare, serveringspersonal, entrévärdar och ordningsvakter. Kursen hålls årligen under två heldagar och innehåller bland annat information om alkohollagen, alkoholens sociala och medicinska effekter, droganvändning/drogtecken samt konflikthantering. Samverkan kring Ansvarsfull Alkoholservering sker mellan kommun, polis, krögare och ordningsvakt genom nätverk, möten och krögarträffar.  

Mer information finns på Ansvarsfull Alkoholservering Hallandlänk till annan webbplats.

Utbildning i ansvarsfull alkoholservering

Utbildningen består av två heldagar:

Datum: 15-16 juni 2021 (kl. 8.30-17.00 med flera inlagda pauser)

Plats: Digitalt Mötesinbjudan och schema skickas till deltagare som fått en plats.

Utbildningen är kostnadsfri. Kursmaterial erhålls digitalt.

Anmälan: via mejl till tillstandshandlaggare@varberg.se senast den 7 juni 2021. Anmälan ska innehålla namn, serveringsställe, mobilnummer och mejladress.

Läs mer om utbildningen i inbjudan - Utbildning i ansvarsfull alkoholserveringPDF (pdf, 225.2 kB)

ikon

Kontakta oss

Tillståndsenheten

Besöksadress: Norrgatan 25

tillstandshandlaggare@varberg.se


Helén Albino Andersson

Tillståndshandläggare

0340-883 53

helen.albino.andersson@varberg.se 


Susanne Apelqvist

Tillståndshandläggare

0340-887 78

susanne.apelqvist@varberg.se

Självservice & blanketter