varningsikon

2021-07-16

Information med anledning av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

Markanvisningsplan

Här kan du läsa om Varbergs kommuns markanvisningsplan

Markanvisningsplan 2021

Markanvisningsplanen ska fungera som ett underlag för arbetet med kommande markanvisningar i Varbergs kommun, med fokus på stadens centrala delar och serviceorter. Planen aktualiseras årligen och den senaste versionen av markanvisningsplanen antogs av Kommunstyrelsen den 27 april 2021 och omfattar åren 2021-2025.

Avsikten är att markanvisningsplanen ska skapa transparens och förutsägbarhet för exploatörer och byggherrar med intresse av att delta i Varbergs kommuns utveckling och bidra till bostadsförsörjning som svarar mot kommunens målsättningar avseende såväl upplåtelseformer, boendekvaktiéer, miljöhänsyn och hyresnivåer.

Ladda ner Markanvisningsplanen i sin helhet Pdf, 1.3 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 1.3 MB)


ikon

Kontakta oss

Samhällsutvecklingskontoret

Självservice & blanketter