Sök

Mariedalsskolan

Mariedalsskolan är en F-3 skola med fritidshem i centrala Varberg med med ca 250 elever i grundskolan och 35 elever i grundsärskolan. 
I årskurs 4-6 går eleverna i grundskolan på Almers skola. Grundsärskolan är en 1-6 skola, i vissa fall även en 1-9 skola, där eleverna sedan börjar på Almers skola. 

Skolan ligger intill friluftsområdet Nya Påskberget med promenadleder och lummig skog som används under skoltid såväl fritidstid.

Skolan samarbetar mellan grundsärskolan och grundskolan och ett naturligt utbyte av kunskaper och erfarenheter genomsyrar verksamheten, vilket stödjer varje elevs mångsidiga utveckling och lärande. Detta arbete ger många positiva effekter för alla på Mariedalsskolan, såväl elever som personal.

Pedagogerna på grundsärskolan arbetar i arbetslag runt en elevgrupp med tre till tio elever. Bland pedagogerna finns lärare, speciallärare, specialpedagog, förskollärare, fritidspedagoger, danspedagog och kommunikationspedagog. Allt pedagogiskt arbete sker utifrån ett individuellt perspektiv men ofta i grupp då kommunikation är själva kärnan i lärandet.

Arbetet på Mariedalsskolan sker strukturerat och medvetet. Värdegrund och ömsesidig respekt är viktigt på skolan.

Mariedalsskolan har en föräldraförening.  

Mariedalsskolans webbplats

Mariedalsskolanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster har en egen webbplats där du hittar mer information om skolan.

ikon

Kontakta oss

Mariedalsskolan

Mentorsvägen 10

432 50 Varberg

mariedalsskolan@varberg.se

Expedition

0340-886 80

Rektor F-3/Fritidshem

Annika Rylander 

070-943 86 82

annika.rylander@varberg.se

Rektor Grundsärskolan och Dövblindföddas skola

Anna Aronius

076-878 89 82

anna.deliaune.aronius@varberg.se

Skolsköterska

070-942 80 04

Kurator

0340-889 32

Studie- och yrkesvägledare

Grundskolan
070-148 26 08

Grundsärskolan
karin.engblom@varberg.se

ikon

Självservice & blanketter