Sök

Lindbergs skola

Lindbergs skola är en F-9 skola med drygt 450 elever. Skolan ligger strax öster om Varberg och är en tätortsnära skola.

Skolans verksamhet är organiserad i tre arbetslag, F-6 A, F-6B och 7-9. I f-2 är eleverna i fyra åldersintegrerade klasser, F-2 Gul och F-2 Blå blir sedan 3A, F-2 Röd och F-2 Grön blir sedan 3B. Eleverna går från år 3 i åldershomogena klasser och skolan har två klasser per årskurs. Lindbergs skola har två fritidshemsavdelningar för elever i F-6, en avdelning för A-spåret, Blå och Gul, och en avdelning för B-spåret Röd och Grön.

Lindbergs skola är byggd så att A- och B-spåren har sina egna lokaler med klassrum och grupprum. Eleverna i F–2 har dessutom både lekrum och målarrum. Spåren arbetar emellanåt med teman som är ämnesövergripande och under perioder deltar hela spåret från F–6. Detta ger pedagogiska vinster och ett bra värdegrundsarbete.

Lindbergs skola ligger på landet och vi använder de näraliggande områdena till friluftsliv och utomhuspedagogik. Skola har en fantastisk skolgård, som lockar till lek och rörelse. På skolan arbetar flera äventyrspedagoger och vi har trivselledare bland eleverna som ansvarar för rastaktiviteter.

Skolan arbetar mycket aktivt med IT som ett stöd för elever och lärare. För de yngre åldrarna f-5 använder vi iPads och har en hög tillgänglighet till dessa, ca 1 iPad per två elever. För de äldre åldrarna har eleverna personliga datorer.

På Lindbergs skola är den estetiska verksamhet viktig och ska vara en plats där varje elev kan få näring och växa. Skolan har också en matematikverkstad med material som passar alla åldrar. Här bedrivs matematikundervisningen mer laborativ för att öka lusten att lära hos eleverna.

Lindbergs skolas webbplats

Lindbergs skolalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster har en egen webbplats där du hittar mer information om skolan.

ikon

Kontakta oss

Varberg direkt

Lindbergs skola

432 92 Varberg

ikon

Självservice & blanketter