varningsikon

2020-11-04

Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Halland

Till följd av en ökad smittspridning av covid-19 har Folkhälsomyndigheten tillsammans med Region Hallands smittskyddsläkare beslutat om lokala allmänna råd som gäller från och med den 3 november. Läs mer om hur Varbergs kommun anpassar verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Halland

Sök

Schema och närvaro

I Varbergs kommuns grundskolor används Skola24 för schemaläggning och hantering av frånvaro och ledighet för elever.

Schema

I Skola24 kan vårdnadshavare ta del av elevens schema.

Närvaro och frånvaro

Närvaro och frånvaro registreras direkt i Skola24 av läraren. Vårdnadshavare får ett meddelande om eleven är frånvarande utan att vara frånvaroanmäld. I Skola24 går det även att få fram en grafisk översikt över frånvaron.

Rutin för ökad skolnärvaro

I ”Rutin i korthet för ökad skolnärvaro i grundskola F-9”PDF (pdf, 1.6 MB) presenteras riktlinjer och uppdrag för det främjande närvaroarbetet. Syftet med barn- och utbildningsförvaltningens rutin för ökad skolnärvaro är att förebygga, upptäcka och sätta in tidiga insatser för att främja skolnärvaro.

ikon

Kontakta oss

Kontakt

Kontaktinformation

Självservice & blanketter