varningsikon

2020-11-04

Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Halland

Till följd av en ökad smittspridning av covid-19 har Folkhälsomyndigheten tillsammans med Region Hallands smittskyddsläkare beslutat om lokala allmänna råd som gäller från och med den 3 november. Läs mer om hur Varbergs kommun anpassar verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Halland

Sök

Kung Karl skola

Fyra barn i skolan som tittar på sina ipads.

Kung Karl skola är en F-5 skola belägen i Kungsäter, ca 3,5 mil nordöst om Varberg. I åk 6-9 går eleverna på Vidhögeskolan i Veddige.

På skolan finns fritidshem väl integrerat med grundskolan och med förskolan.

På Kung Karl utformas verksamheten så att eleverna får ett reellt inflytande på arbetssätt, arbetsformer och undervisningens innehåll. Kung Karl skola arbetar aktivt för en inkluderande skolan och man arbetar också aktivt mot mobbning, trakasserier, kränkande behandling och för en god arbetsmiljö.

På Kung Karl är friluftsliv centralt, fram för allt i de yngre åldrarna. I den fantastiska utemiljön som finns runt om kring skolan bedrivs uteverksamhet året runt.

ikon

Kontakta oss

Varberg direkt

För vårdnadshavare

Konkatuppgifter till skolan finns på Unikum.

Självservice & blanketter