Sök

Furubergsskolan

Furubergsskolan är en F-5 skola som ligger i centrala Varberg.
Skolan har ca 380 elever som går i två olika byggnader. Skolan har åldershomogena klasser men på skolans fritidshem har vi åldersblandade grupper. Vi har tre fritidshem för åldrarna 7-12 år, Rubinen, Safiren och Smaragden.

Vår personal har arbetat länge på skolan, vi har hög trivsel och arbetsglädje vilket är grunden för vår goda arbetsmiljö. Våra gemensamma mål utgår från analyser av våra resultat samt enkäter kring trivsel och trygghet.

Förskollärare, lärare och fritidspedagoger tar tillsammans ansvar för elevernas hela dagar. Vi arbetar för att skolan skall vara en trygg och stimulerande lärmiljö, en förutsättning för att eleverna skall få de kunskaper och värderingar som skolan vill förmedla.

På Furubergsskolan strävar vi efter att eleverna skall få inflytande över utbildningen, ett inflytande som anpassas efter deras ålder och mognad. De skall få kunskap om, och utveckla sin förmåga att arbeta i demokratiska former. Vårt mål är att utbilda och fostra våra elever till självständiga och ansvarstagande individer.

ikon

Kontakta oss

Varberg direkt

Furubergsskolan

Engelbrektsgatan 96

432 36 Varberg

ikon

Självservice & blanketter