Sök

Bläshammar skola

Bläshammar skola är en F-9 skola med omkring 350 elever. Skolan ligger norr om centrala Varberg i ett lugnt och lummigt område. På skolans fritdshem finns tre avdelningar som har fått namnen Seglet, Båten och Havet.

Bläshammar skola är organiserad i F-år 5 och år 6-9. Eleverna i år 1-3 går i åldersblandade klasser. Från år 6 gör eleverna ett språkval och kan då välja mellan tyska och spanska.

Bläshammar skolas arbete ska präglas av arbetsglädje, trygghet, ansvarstagande och kontinuitet. På skola arbetar cirka 50 personer. Det finns ett elevhälsoteam bestående av skolsköterska, kurator, studie- och yrkesvägledare och speciallärare. Inflytande och delaktighet är en viktig del av skolan verksamhet och det finns elevråd, klassråd, miljögrupp samt en ”Alla duger”-grupp bestående av lärare och elever som aktivt arbetar för att förhindra och förebygga mobbing. Bläshammar skola har också en föräldraförening.

Bläshammar skolan har också ett utbyte med University of Prince Edward Island i Cananda där skolan tar emot lärarstudenter från universitetet. Ett utbyte som kommer både elever och lärare tillgodo.

Bläshammar skolas vision är ”En skola för alla och en skola som lägger grunden för ett livslångt lärande”.

Inför läsåret 2017/2018 kommer det att ske en organisationsförändring, vilket innebär att Bläshammar skola blir en F -5 skola. De äldre eleverna börjar då på Trönninge skola.

 

Bläshammar skolas webbplats

Bläshammar skolalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster har en egen webbplats där du kan hitta mer information om skolan.

ikon

Kontakta oss

Bläshammar skola

Bläshammar skola

432 48 Varberg

Expedition

0340-69 76 70

Rektor Förskoleklass/Fritidshem

Elin Johansson F-5

073-401 70 69

elin.johansson@varberg.se

Skolsköterska

070-814 58 86

Kurator

070-814 58 74

Studie- och yrkesvägledare

070-641 19 94

ikon

Självservice & blanketter