varningsikon

2021-07-16

Information med anledning av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

Rundgårdens förskola

Rundgården är en mångkulturell förskola med åldersindelade barngrupper, fördelade på 7 grupper. Förskolan ligger på Sörse med omedelbar närhet till Mariedalsskolan och skogen.

Förskolan arbetar projektinriktat, vilket innebär att barnens intressen och nyfikenhet är i fokus för lärande, och utifrån barnens intressen skapar vi verksamheten. Förskolan vill erbjuda lärmiljöer som stimulerar och utmanar barnens undersökande och lärande och där barnen kan vara självständiga. Barnen är indelade i mindre grupper för att pedagogerna ska kunna följa deras intressen, behov och utveckling.

Förskolan är med i skolverkets Levande läsning, för att stimulera och utveckla språket.

Vårdnadshavarna får inblick i verksamheten genom att pedagogerna skickar hem dokumentation varje vecka från de olika projekten som pågår

Du är välkommen att besöka vår förskola, titta på verksamheten och möta någon av pedagogerna.

Viktig information om Rundgårdens förskola

Varbergs Fastighets AB har från Varbergs kommun fått i uppdrag att bygga en ny förskola i Breared som kommer få namnet Klapperstenen. Den nya förskolan förväntas vara klar för förskoleverksamhet hösten 2021 med Varbergs kommun som huvudman. 

Barn som går på Rundgårdens förskola kommer när Klapperstenen är klar att flytta från sina nuvarande lokaler till sina nya lokaler och få en ny modern utomhusmiljö.

När Klapperstenen nästan är färdigt kommer barn och vårdnadshavare att bjudas in till en familjedag där alla kan få en förhandsvisning av den nya förskolan och dess utomhusmiljö.

Klapperstenen förväntas starta sin förskoleverksamhet hösten 2021

Öppettider

Förskolan har öppet måndag – fredag och som regel mellan kl. 06.30 - 18.30  (max 12 timmar), men avvikelser kan förekomma mellan förskolor.

ikon

Kontakta oss

Varberg direkt

Rundgårdens förskola

Mentorsvägen 4

432 50 Varberg

Hitta på karta Länk till annan webbplats.

Självservice & blanketter