varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

Karlbergs förskola

Karlbergs förskola ligger i centrala Varberg, granne med Furubergsskogen och skolan. Förskolan består av två hemvister Gullvivan och Tussilagon för barn i åldern 1-6 år.

Karlbergs förskola ligger i centrala Varberg, granne med Furubergsskogen och skolan. Förskolan består av två hemvister Gullvivan och Tussilagon för barn i åldern 1-6 år.

Förskolans pedagoger arbetar utifrån förskolans läroplan Lpfö18. Förskolans arbete genomsyras av våra tre ledord Trygghet, Lärande och Glädje. Vårt mål är att varje barn ska känna tillit och tilltro till sin egen förmåga och lägga grunden för ett livslångt lärande. Barnen ska känna sig delaktiga och kunna påverka förskolans verksamhet och dess innehåll. På Karlberg lär vi tillsammans, av- och med varandra.

Ni är varmt välkomna att besöka oss.

Öppettider

Förskolan har öppet måndag – fredag och som regel mellan kl. 06.30 - 18.30 (max 12 timmar), men avvikelser kan förekomma mellan förskolor.

ikon

Kontakta oss

Varberg direkt

Karlbergs förskola

Engelbrektsgatan 117

432 36 Varberg

Hitta på kartalänk till annan webbplats

Självservice & blanketter