Sök

Valinge förskola

Valinge förskola ligger i det lilla samhället Valinge, ca 1,5 mil öster om Varberg, omgärdad av skog och ängar. På förskolan finns två avdelningar, Myrstacken för barn som är 1-4 år och Björnidet för barn som är 4-6 år.

På Valinge förskola står utevistelse i centrum. Den största delen av den pedagogiska verksamheten bedrivs utomhus, där personalen arbetar naturinriktat tillsammans med barnen. Bland mycket annat erbjuds barnen ”Vilseskola”, där de får lära sig vad de ska göra om de går vilse i skogen. När barnen är utomhus inspireras de av naturen. Barnen får tillfälle att använda alla sina sinnen. Där kan de lukta på grankåda, lyssna på suset i träden, känna på mossa etc. i det oändliga.

Personal och barn arbetar tillsammans med Grön Flagg och hållbar utveckling. Personalen pratar med barnen om och visar på naturens växlingar, kretslopp och hur man ska vårda miljön. Tillsammans har barn och personal verkstäder där barnen själva väljer att arbeta inom olika områden, bl.a. natur och teknik.

Personalen utgår i det pedagogiska arbetet från att varje barn är unikt och vill lära barnen att de ska vara stolta över sig själva och att de duger som de är. Förskolan har en likabehandlingsplan som omfattar barn, personal och vårdnadshavare. Likabehandlingsplanen talar om hur barn, personal och vårdnadshavare ska vara mot varandra.

Öppettider

Förskolan har öppet måndag – fredag och som regel mellan kl. 06.30 - 18.30  (max 12 timmar), men avvikelser kan förekomma mellan förskolor.

ikon

Kontakta oss

Varberg direkt

Valinge förskola

Skolvägen 3

432 92 Varberg

ikon

Självservice & blanketter