Sök

Trönningebjärsvägens förskola

Trönningebjärsvägens förskola ligger i samhället Trönninge, strax utanför centrala Varberg. Förskolan har har 8 avdelningar.

Trönningebjärsvägens förskola bygger sin verksamhet utifrån styrdokument, forskning och beprövad erfarenhet. Förskolans läroplan är det styrdokument som mest påverkar den pedagogiska verksamheten, där pedagogerna arbetar med normer och värden, utveckling och lärande samt delaktighet och inflytande.

Förskolan präglas av trygghet, glädje och förståelse där barnens intresse och behov har stor betydelse. Relationer är därför viktiga, pedagogerna är nära barnen, lyssnar in deras intresse, vad de har att säga och är medforskare i leken.

Med nya lokaler är ambitionen att arbeta mycket med att förändra och iscensätta olika pedagogiska miljöer som utmanar, utvecklar och lockar till lek och lärande. Detta sätt att arbeta underlättas av att vi kommer att arbeta åldersindelat där miljöerna anpassas efter behov och förutsättningar. Förskolan har också en fantastiskt fin gård med många möjligheter till kreativt skapande och motoriska utvecklingsmöjligheter. Även gården är uppdelad så att barnen kan vistas i grupper utifrån ålder, intresse och/eller aktivitet.

Trönningebjärsvägens förskola har ett eget tillagningskök. Det innebär att all mat lagas från grunden på förskolan och barnen får möjlighet att följa processen, känna lukten från tillagning och se råvarorna.

ikon

Kontakta oss

Varberg direkt

Trönningebjärsvägens förskola

Trönningebjärsvägen 2

432 92 Varberg

ikon

Självservice & blanketter