Sök

Träslövs förskola

Träslövs förskola är en avdelningsförskola för barn mellan 2-6 år. Förskolan inryms i en skolbyggnad från 1880. Runt om förskolan finns djurhagar, ängar, berg och skog. Eftersom vi har denna miljö i vårt närområde finns det stora möjligheter för barnen att leka och upptäcka naturen tillsammans.

På Träslövs förskola får barnen tid och utrymme till lek. Tillsammans med barnen arbetar personalen med tal- och skriftspråk, matematik och naturvetenskap som fokusområden. När tillfälle ges sker arbetet i smågrupper.

Stimulerar barns nyfikenhet

Vi ser barnen som kompetenta och med en vilja till utveckling och lärande. Barnens behov och inflytande står i centrum. Genom olika upplevelser, lärmiljöer och utforskande arbetssätt tar vi vara på barnens nyfikenhet och lust att lära och leka. Vilket är grunden för utbidlningen på förskolan.

Systematiskt kvalitetsarbete

Vår pedagogiska kvalité säkerställer vi genom ett arbetssätt inriktat mot aktionsforskning där vi kontinuerligt arbetar med att förbättra kvalitén. Genom reflektion och diskussion utvecklar vi ständigt våra undervisningsmetoder. Vi arbetar för att utveckla och fördjupa våra kunskaper och färdigheter för att anpassa verksamheten utifrån barnens intressen och behov.

Maten på förskolan

Frukost och mellanmål tillagas på förskolan, lunchen får vi från Peder Skrivares kök.

Öppettider

Förskolan har öppet måndag – fredag och som regel mellan kl. 06.30 - 18.30  (max 12 timmar), men avvikelser kan förekomma mellan förskolor.

ikon

Kontakta oss

Varberg direkt

Träslövs förskola

Träslövsvägen 190

432 91 Varberg

073-429 87 09

Självservice & blanketter